Vi bevæger os rundt i Østjylland mere end nogensinde før. Trængsel på de østjyske veje fører til spildte timer i trafikken. Det ender ud i store omkostninger for de danske virksomheder. Business Region Aarhus kommunerne adresserer mobilitetsudfordringerne ved at samarbejde om at reducere trængslen gennem mere sammenhængende mobilitet på tværs af individuel og kollektiv trafik. Du kan læse mere om vores initiativer herunder.

PROJEKTER INDEN FOR MOBILITET