Tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Business Region Aarhus initiativet, HEADSTART, støtter eksisterende tiltræknings-, modtagelses-, og fastholdelsesaktiviteter – samt lancerer flere nye – med det formål at guide internationale kandidater på deres rejse til Østjylland. HEADSTART støtter lokale virksomheders behov for kvalificeret talent og sikrer derigennem vækst og udvikling på tværs af industrier i Østjylland.  

Østjylland som karrieredestination

Projektet profilerer Østjylland som en attraktiv karrieredestination ved at øge synligheden af lokale virksomheder, økosystemet af virksomheder samt potentielle karriereveje, som er unikke for området.

HEADSTART brander Østjylland som et attraktivt sted at bo, med mange muligheder både på arbejdspladsen og i fritiden. Profileringen er blandt andet opnået ved at motivere herboende internationale medarbejdere til at være ambassadører for en karriere i Østjylland gennem et fælles employee advocacy program for lokale virksomheder.

Aktiviteter og indsatsområder

Udover ambassadørnetværket, har HEADSTART flere indsatsområder, skræddersyet til at møde internationale kandidater på alle trin af deres rejse. Fra tiltrækning til on-boarding samt opkvalificering af herboende studerende, sætter projektet ind for at hjælpe kandidaterne på deres vej mod et nyt job i Østjylland. HEADSTARTs aktiviteter understøtter blandt andet allerede eksisterende initiativer fra lokale samarbejdspartnere, og skaber en sammenhængende rejse for internationale kandidater. 

Samarbejdspartnere

Business Region Aarhus er lead på projektet HEADSTART i samarbejde med Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity som partnere. Projektet er budgetteret med 20 millioner kr. over en treårig projektperiode.

Projektets aktiviteter blev igangsat primo 2020 i samarbejde med Business Region Aarhus kommunerne, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Du kan finde HEADSTARTs projektbeskrivele nedenfor eller læse mere på headstartcareer.dk Projektet gennemføres med støtte fra den Europæiske Union.

Du kan finde projektbeskrivelsen af HEADSTART nedenfor eller læse mere på HEADSTARTs hjemmeside her.