Der er etableret et en international sommerskole med fokus på det innovative fødevaresystem i Europa på Aarhus Universitet. Sommerkurset skal være med til at skabe øget rekruttering af danske og internationale studerende til universitetet samt bidrage til at sikre topkvalificeret arbejdskraft til den danske fødevaresektor. 

Danske fødevarevirksomheder, Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Danish Food Cluster og Invest in Denmark er partnere på initiativet.


NY DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE I FØDEVARETEKNOLOGI

De små og mellemstore fødevarevirksomheder efterspørger diplomingeniører, der kender til fødevareområdet og de særlige udfordringer/krav og regler på området. Uddannelsen, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem fødevareerhvervet og Aarhus Universitet, optager de første studerende i 2018.

Fra virksomhederne er der et stærkt ønske om flere dimittender, der kombinerer ingeniørperspektivet med en stærk naturvidenskabelig basis. For store virksomheder med et højt niveau for specialisering, som fx Arla Foods, Dupont, KMC og Teknologisk Institut, er der en tilkendegivelse af et behov for kandidater med en stærk fødevarefaglig baggrund samt en generel styrkelse af rekruttering til branchen.