Projektet har undersøgt potentialerne i at skabe sammenhæng i hele Østjylland på tværs af blandt andet erhverv, byer, natur og infrastruktur. Første fase afsluttes med udgivelsen af et atlas, der indeholder foranalysens samlede vidensgrundlag, og en opsamlende rapport indeholdende tre forskellige scenarier for udviklingen i Østjylland frem mod 2040.

Baggrunden for Den Østjyske Millionby 

Business Region Aarhus, Trekantsområdet Danmark, Arkitektskolen og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. Strukturbilledet skal sikre et grundlag for en dialog om værdien i et tættere samarbejde, så den østjyske millionby udvikler sig i en bæredygtig retning, der giver borgerne gode livsbetingelser og sikrer erhvervslivet gode rammer for vækst. Datamaterialet og de tre scenarier er her tænkt som en foranalyse, der skal anskueliggøre en bred vifte af strategiske udviklingsmuligheder.

Udviklingsmulighederne skal på sigt understøtte en koordineret strategisk indsats for en bæredygtig udvikling af Østjylland. En udvikling, der skal sikre, at de 19 kommuner inden for de næste par årtier kan markere sig som en konkurrencedygtig region i Europa.

Du kan læse mere om Den Østjyske Millionby her