Business Region Aarhus samarbejder med fødevareaktører i regionen, nationalt og internationalt med at bygge videre på de gode resultater fra den hidtidige strategiske fødevaresatsning for at fremme styrkepositionerne i den danske fødevaresektor. Gennem en lang række fødevarespor og -initiativer, arbejder vi med at skabe stærke platforme, som kan videreudvikle konkurrencedygtigheden og positionere Østjylland som en international kendt og anerkendt fødevarehub.

Se vores strategiske handleplan her:

PROJEKTER INDEN FOR FØDEVARER: