Gennem forsknings- og udviklingssamarbejde vil regionerne arbejde for at mindske fødevaresektorens klimaaftryk med bæredygtige løsninger.

Business Region Aarhus og Regio Foodvalley er internationale kendte og anerkendte fødevarehubs med globale virksomheder, førende videninstitutioner og producenter. Regionerne, som repræsenterer aktører fra hele værdikæden, deler en fælles mission om at gøre den globale fødevareproduktion mere bæredygtig og dermed bidrage til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. De fælles udfordringer kræver samarbejde på både nationalt og internationalt plan.

Vidensudveksling

Samarbejdes omdrejningspunkt er de internationalt førende videninstitutioner i regionerne, henholdsvis Wageningen Universitet i Regio Foodvalley og Aarhus Universitet i Business Region Aarhus. Universiteterne vil arbejde på at skabe bæredygtige fødevarer og produktionsmetoder.

Læs partnerskabsaftalen her