Industrivirksomhederne udgør cirka en femtedel af eksportvirksomhederne i Østjylland, men står for hele 64% af regionens samlede eksportomsætning. Det er en langt højere andel end landets andre vækstregioner, og samlet set eksporterer industrivirksomhederne i Business Region Aarhus for 85 milliarder kroner årligt. 

TÆT SAMARBEJDE MED PARTNERE

Fremstillingsindustrien er en del af den danske historie og identitet og bidrager fortsat til tusindvis af arbejdspladser i Østjylland. Der kræves dog et endnu tættere samarbejde mellem produktionsvirksomheder, vidensinstitutioner og forskning, for at vi kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger, så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af vore styrkepositioner. 

PROJEKTER INDEN FOR INDUSTRI 4.0