Alle virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for Industri 4.0 produkter, services og processer baseret på nyeste vækstteknologier kan deltage i projektet. For at deltage skal minimum tre SMV’er gå sammen med en videninstitution omkring et konkret, fælles innovationssamarbejde af mellem seks og 24 måneders varighed.

Virksomhederne kan få hjælp til sammensætning af et konkret projekt (et innovationssamarbejde), konsortiedannelse og ansøgning til programmet, adgang til den nødvendige viden og ekspertise til at udvikle og validere innovative prototyper på Industri 4.0 produkter, services og processer, ­samarbejde med videninstitutioner og andre ­virksomheder samt støtte til gennemførelse af konkret innovationssamarbejde.

Den samlede pulje er på 10 mio. kroner til gennemførelse af i alt 10 innovationssamarbejder. Deltagende virksomheder får ikke udbetalt økonomisk støtte i programmet. Puljen bruges til at dække de involverede videninstitutioners indsats.

Udover Business Region Aarhus er DAMRC, Væksthus Midtjylland og fire innovationsnetværk (Infinit, RoboCluster, Dansk Materiale Netværk, Inbiom) samt Business Region MidtVest med i projektet.