Vi pendler ud og ind af de østjyske kommuner, som aldrig før. Trængsel på de østjyske veje fører til spildte timer i trafikken. Det betyder store omkostninger for de danske virksomheder. I Business Region Aarhus arbejder vi for at reducere mobilitetsudfordringerne ved at samarbejde om at nedbringe trængslen på vejene, så vi får en mere sammenhængende mobilitet på tværs kommunegrænserne. Vi arbejder både for en bedre individuel og kollektiv trafik. Du kan læse mere om Business Region Aarhus´ initiativer herunder.

PROJEKTER INDEN FOR MOBILITET