Mobilitetssystemet må ses under ét og ikke fokusere på, om det er statsligt eller kommunalt finansieret og drevet – eller om det er individuelt eller kollektivt. Det er hovedkonklusionen fra Den Østjyske Mobilitetskommissions arbejde.

Business Region Aarhus nedsatte i 2015 en Mobilitetskommission, der har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for den overordnede mobilitet i den østjyske byregion og komme med anbefalinger til udvikling af det sammenhængende trafiksystem og til den overordnede trafikale infrastruktur på kortere og længere sigt.

RAPPORT OM UDBYGNINGSBEHOV

Kommissionens 1. afrapportering omhandler kapacitetsforbedringer og udbygningsbehov på den østjyske motorvej E45 fra Randers i nord til Vejle i syd. Kommissionens 2. og endelige afrapportering omhandler den overordnede vej og baneinfrastruktur i Business Region Aarhus.

Kommissionen anbefaler, at man skaber et langt bedre samarbejde mellem alle aktører med henblik på at kunne planlægge det samlede mobilitetssystem i sammenhæng. Når man skal prioritere mellem anlægsprojekter er det efter Mobilitetskommissionens opfattelse vigtigt at inkludere de samfundsøkonomiske effekter af investeringerne og herunder bl.a. vurdere, hvilke investeringer, der giver det største afkast i form af vækst og udvikling i de berørte områder. 

Mobilitetskommissionen består af de 12 kommuner i Business Region Aarhus samt tre eksperter.

Et samlet mobilitetssystem

En af eksperterne, der har deltaget i arbejdet er branchedirektør Michael Svane fra Dansk Industri, som udtaler:

”Jeg finder det vigtigt, at kommissionen fokuserer på det samlede mobilitetssystem. Man ser for ofte at indsatsen ikke er koordineret ordentligt mellem de lokale og de statslige initiativer og investeringer. For erhvervslivet er det særligt vigtigt, at vejnettet byder på god fremkommelighed, og i den Østjyske område er det særligt udbygning af E45, der trænger sig på. Men en god kollektiv trafik er også vigtigt for erhvervslivet, for den sikrer at medarbejderne kan komme let på arbejde. IT teknologier bør anvendes langt mere til at optimere og informere brugerne af mobilitetssystemet.”