Projekt "Smart mobilitet" har kortlagt nuværende transportvaner og gennem casearbejde, dedikerede indsatser og i samarbejde med specifikke målgrupper undersøgt, hvordan adfærd og vaner kan ændres.

Projektet har gennem de seneste år sat ekstra fokus på mobilitet som en service i Business Region Aarhus. Kernen i projektet er at se på det samlede mobilitetssystem, hvor det bliver et sammenhængende system på tværs af individuel og kollektiv trafik samt dele- og flowordninger for borgerne.

MOBILITY SOM EN SERVICE SKAL ØGE EFFEKTIVITETEN 

Formålet med projektet er helt overordnet at øge effektiviteten i det samlede mobilitetssystem. Det vil få følgende effekt:

  • Skabe bedre mobilitet i områder med lav dækning af kollektiv trafik, særligt blandt mennesker uden rådighed over bil
  • Begrænse trængsel på indfaldsvejene til byerne 
  • Give forbrugerne et let overblik over alle rejsemuligheder – i realtid

Du kan læse mere om projektet her