Østjyske Motorvej E45 er hovedfærdselsåren gennem Østjylland. E45 er afgørende for de vigtige forbindelser mellem landsdelene – og for Danmarks forbindelse til Tyskland og det øvrige Skandinavien – og forbinder samtidig byerne på strækningen. 

Business Region Aarhus arbejder på en udvidelse af Østjyske Motorvej E45 i tæt samarbejde med erhvervslivet og Folketingets partier. 

TRÆNGSEL - EN STOPKLODS FOR VÆKSTEN 

Den voldsomt stigende trængsel på E45 mellem Vejle og Randers er en stopklods for væksten. Trængslen bekræftes i Vejdirektoratets analyser.

Østjyske motorvej E45 er en af Danmarks tre mest trafikerede strækninger. Hovedårsagen er væksten i Østjylland, og at 15-20% af den samlede trafik på motorvejen er lastbiler. 

TRÆNGSEL HAR HØJE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDERNE

Transportfirmaet Frode Laursen: ”Vi har ca. 300 biler i døgnet, der kører på E45 mellem Vejle og Randers. Vi vurderer, at i myldretiden, dvs. 1-2 timer såvel formiddag som eftermiddag, betyder det ekstra køretid på op til 20% på de strækninger, hvor der ikke er tre spor.”

Søstrene Grene: ”Vi har købt en ekstra stor grund med henblik på at kunne udvide logistikcentret i Årslev og dermed følge med vores vækst og udvikling. Vi bekymrer os for, om logistikcenterets placering i fremtiden er den rigtige på baggrund af den stigende trængsel på E45. Jeg har talt med andre virksomheder, som genovervejer deres lokalisering i det østjyske på baggrund af situationen, hvilket jeg synes er ærgerligt med de store investeringer og fine visioner, der er for området.”

Arla: ”Medarbejdere siger op, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen med at pendle på E45. De ved ikke, hvornår de kan være på arbejde, eller hvornår de er hjemme igen. Det er på tide, der sker noget, og vi er glade for udvidelsen mellem Skanderborg S og Aarhus S. At det betyder ekstra trængsel i vejarbejdsperioden, er bare et nødvendigt onde.”

VVM AF E45-DELSTRÆKNINGER KLAR 

Vejdirektoratet har i efteråret 2020 offentliggjort VVM-undersøgelserne fra Vejle Nord til Randers Nord. Du kan læse mere om VVM-undersøgelserne af Østjyske Motorvej E45 på Vejdirektoratets hjemmeside her

AKUT BEHOV FOR UDVIDELSE 

Senest i 2030 vil E45 være fuldt udnyttet på hele strækningen fra Vejle Nord til Randers Nord og blive til én stor trafikflaskehals! En udvidelse af strækningen til 3 spor vil tage (mange) år fra den vedtages, til den kan tages i brug. 

Det er rettidig omhu, at strækningen Skanderborg S. – Skanderborg N. er udvidet med et 3. spor. Nu skal vi også have resten af strækningen mellem Vejle – Randers udvidet.