’Byer og hverdagsliv i Business Region Aarhus’ undersøger på detaljeret geografisk niveau befolkningens adgang til service. Den sætter samtidig fokus på socioøkonomiske forhold som befolkningsvækst, uddannelse, beskæftigelse og indkomst. 

Læs analysen.