Kun 6% af Danmarks virksomheder eksporterer, og her tegner 10 store virksomheder sig for størstedelen af eksporten. Det er for få til at sikre vores samfundsøkonomi. Derimod var der mange konkrete eksempler fra Lone Fønss Schrøder på, hvordan virksomheder bliver internationale.

”Der er én opskrift: Virksomhederne skal tænke deres produkt som en prototype, blive lokale globalt – dvs. ikke tænke et nyt produkt i hvert land, men tænke skalerbart samt lokal tilpasning – og indgå i internationale samarbejder. Så skærpes konkurrencekraften,” sagde hun i sit keynote-indlæg på topmødet.

Det at tænke sit produkt som en prototype gav hun et håndgribeligt eksempel på fra Volvo, hvor hun ligeledes er bestyrelsesmedlem, foruden formandsposten i Saxo Bank.

”Selvom vi tror, vi har industrialiseret vores produktion, skal vi blive ved med at se vores produkter som prototyper. Vi skal bryde dem ned i enkelte dele og se på fx funktionskrav og alternative indkøbsmetoder. Er der andre materialer, vi kan bruge i stedet for de nuværende? Hos Volvo havde vi en kølerhjelm, der kunne åbnes 55.000 gange. For det gjorde man tidligere, når man skulle hælde olie på. Men det gør man ikke længere. Desuden skal man sætte sig meget høje, næsten urealistiske mål. Fx min. 20%’s besparelse. Og her taler vi altså ikke om kvantumsrabat, men om industriel reengineering,” pointerede hun.

Holistisk tankegang

Og det er ikke kun produkterne, der skal hele tiden skal gentænkes.

”Der skal en holistisk tankegang til for at drive virksomhed. Hvis man ikke kender i sin virksomhed i ”hjørnerne”, ved man ikke, hvilke spørgsmål man burde stille. Og det er jo igennem de gode spørgsmål, man nedsætter virksomhedens risici. Bare det at sætte sig sammen med andre kollegaer i kantinen, end man plejer, giver ny viden,” sagde hun og leverede samtidig en bredside til danske politikere:

”I Danmark har Folketinget vedtaget, at man ikke kan få finansieret to uddannelser. Men vi har brug for fx jurister, som kan arbejde med digitalisering, eller ingeniører, som også har viden om filosofi. Igen, den holistiske tankegang.”

Internationale partnerskaber

 Nye samarbejdspartnere, ejere eller partnere stiller nye krav, og vi kommer alle til at se på os selv med nye øjne. Det styrker konkurrencekraften.

”Selvom man giver halvdelen fra sig i et partnerskab, får man det hele igen. Sammen bliver vi dygtigere. I Kina er den skandinaviske model med gode medarbejdervilkår på vej ind på politisk niveau. Man er meget optaget af, hvad der sker i Norden. Gennem eksport kan vi få den danske model på verdenskortet og også herigennem blive mere synlige,” sagde hun med henvisning til Volvos kinesiske ejerskab.

Hver enkelt ny eksportvirksomhed tæller

”Det er et stort potentiale for Danmark, når bare én virksomhed bliver god til eksport: Virksomheden bliver stærkere, der skabes arbejdspladser, udvikles uddannelser, underleverandører vokser og vores samfundsøkonomi bedres,” sagde Lone Fønss Schrøder.