Konklusionerne hviler dels på sammenligninger af Business Region Aarhus med de fire ledende, internationale byregioner, Greater Manchester, Business Region Göteborg, Hamborg Metropolregion og Business Region Tampere, dels på interviews gennemført med en række nøgleaktører i Business Region Aarhus. 

Kort sammenfatning af rapport.