Udvikling af nye typer mejeriprodukter med længere holdbarhed, der kan transporteres sundhedsmæssigt forsvarligt over flere tusinde kilometer. Forskning i at udnytte de 200 forskellige typer protein i en kartoffel. Udvikling af bæredygtige afgrøder og anvendelse af organisk affald til produktion af biogas. Det er blot en smagsprøve på, hvad der foregår på fødevareområdet i Business Region Aarhus. 

Målet med en fælles fødevarefortælling er at udbrede internationalt, at der i det østjyske er en høj koncentration af ekspertise, produktion og innovation på fødevareområdet.

Business Region Aarhus – a great place for food innovation

”Marel bruger fortællingen og markedsføringsmaterialet til at vise bestyrelse og samarbejdspartnere i øvrigt i udlandet, at fødevareekspertisen i Business Region Aarhus består af stærke virksomheder, uddannelses- og forskningsmiljøer, der er attraktive at samarbejde med. Den fælles fortælling gør det nemmere at vise andre, hvad vi er en del af," siger Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portfolio for Global Innovation i Marel, der er leverandør af avanceret udstyr, systemer og serviceydelser til forarbejdning af fjerkræ, fisk og kød globalt.

Fakta:

  • Danmark er verdens tredje største fødevareklynge, og 33 procent af Danmarks samlede eksport på fødevareområdet produceres i Business Region Aarhus.
  • I Business Region Aarhus findes Europas højeste koncentration af ekspertise om fødevareværdikæder inden for en times kørsel.
  • I Business Region Aarhus ligger Agro Food Park; 75 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere udgør et pulserende videnmiljø, der har fokus på innovative løsninger på fødevareområdet.