Nøgletal – Mobilitet

E45

 • E45 i Østjylland omfatter en 110 km lang strækning fra Hornstrup nord for Vejle til nord for Randers. Hele strækningen består pt. af 2 spor i hver retning. 
 • Trafikken på E45 er steget med 75% på den værste strækning siden 2000.
 • Flere strækninger oplever en stigning i antallet af biler på 5% om året.
 • Ifølge Trafikkommissionens antagelser vil der i 2020 være kritisk trængsel på de mest belastede strækninger mellem Ejer Bavnehøj og Hadsten og ved Randers Syd. 
 • I myldretiden øges rejsetiden med mellem 20 og 60% på udvalgte strækninger på E45. 
 • Hver dag kører der i gennemsnit 8.000 lastbiler på E45. Det svarer til 15-20% af den samlede trafik.

Pendling

 • Østjyderne pendler til sammen 8,2 millioner km hver morgen. Det svarer til afstanden fra Jorden til månen 21 gange.
 • Den gennemsnitlige pendlingsafstand er 21,6 km. Dette er en stigning på 19% siden 2006. 
 • I alt pendler knap 138.000 personer bosiddende i Business Region Aarhus dagligt over kommunegrænserne i byregionen. 
 • 92.800 pendler dagligt internt mellem de 12 kommuner i Business Region Aarhus. 
 • 45.104 pendler dagligt ud af Business Region Aarhus. 
 • 33.122 pender dagligt ind i Business Region Aarhus.
 • Personer med videregående uddannelser i Business Region Aarhus er mere tilbøjelige til at pendle end andre.