Faktisk er trængslen blevet så voldsom, at virksomhederne mister mulighed for at rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at pendlingstiden stiger til mere end den time, de fleste oplever som maksimal pendlingstid hver vej. Det koster på dansk konkurrenceevne. 

Fx i Aarhus kan 55.000 færre arbejdstagere nå frem til centrum af byen, hvis de kører i trængselsperioden kl. 7.30 om morgenen sammenlignet med kl. 19.30, hvor der ikke er trængsel.

Trængsel får også konsekvenser for dem, der bor i byerne. Fx kan de, der bor i Randers, nå 60.000 færre arbejdspladser, ikke mindst fordi trængsel afskærer dem fra at nå job i Horsens-Vejle området inden for en time.

Trængselsbilleder