Det er lykkedes Business Region Aarhus at opnå markante resultater gennem en struktureret indsats og et effektivt samarbejde mellem kommunerne.

Samtlige regeringer har som følge heraf prioriteret indsatsen for E45-udvidelsen, og udvidelsen af strækningen Aarhus S. – Skanderborg er nu sat i gang. 


I denne regerings finanslov er der endvidere afsat midler til VVM-undersøgelser af strækningen Vejle – Randers.

Den målrettede indsats over årene har sikret stor opbakning fra virksomheder og institutioner i hele Business Region Aarhus. Altid stor opbakning til at hjælpe med at kontakte ledende politikere, ligesom flere virksomheder nu selv adresserer emnet, når de taler med pressen eller ledende politikere.

Også medierne er blevet klar over, at kommunerne står sammen, og giver derfor ofte plads til ­Business Region Aarhus om emnet.

Samtidig oplever vi stor opbakning på sociale medier fra brugerne af E45. Opbakningen fra erhvervsliv, brugere og medier medfører, at sammenholdet fremstår meget stærkt.


E45-udvidelsen fremadrettet


Der udestår nu et behov for at sikre, at E45 får topprioritet, når regeringen fremlægger en prioriteringsplan for store infrastrukturinvesteringer.

Det er samtidig afgørende, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fortsat støtter regeringens prioritering.

Den brede støtte til og opprioritering af E45-udvidelsen er nødvendig for at sikre, at der bliver vedtaget en anlægslov hurtigt efter, at VVM-undersøgelserne er afsluttede.