”Hvis vi ikke var her i morgen, hvad ville verden så savne?” 

Sådan har man ifølge Mads Nipper spurgt sig selv på Grundfos for at blive skarpere på retningen for virksomheden til fremtiden. Det er nærliggende for Grundfos at definere sig selv som en pumpevirksomhed, men lige så nærliggende og mere fundamentalt er at definere sig selv ud fra den værdi, produkterne skaber. 

”Med vores teknologi er vi med til at løse verdensomspændende problematikker som energiforbrug, manglen på rent drikkevand og sanitære forhold – det er vores absolut vigtigste formål med at være her,” understregede Mads Nipper, og henviser her til tre af FN’s verdensmål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Styrken og vejen til eksport

Som oplægsholder på Østjysk Topmøde 2017 var Mads Nipper inviteret til at give et bud på, hvordan virksomheder kan styrke sin position på det internationale marked ved hjælp af øget eksport. 
Og ifølge Grundfos’ CEO er det netop her, det gør den store forskel at have et fast holdepunkt i en viden om virksomhedens formål og eksistensberettigelse. 

”Hvis man definerer sig selv med et formål, der er større end at tjene penge – og forstår at kommunikere det – så har man en styrke, man kan bruge til at etablere sig på det globale marked,” mener Mads Nipper.

Den største fejl

Adspurgt om den største fejl, Grundfos har begået i forbindelse med eksport, peger Mads Nipper på en udvikling i måden, hvorpå et produkt udvikles til et specifikt marked. 

Det eksisterende eksport-mindset er at udvikle produktet og herefter lancere det i en lang række lande, hvor man i forvejen har sine kunder. Det har dog vist sig ikke altid at være den optimale løsning.

”I nutiden og fremtiden passer det samme produkt måske ikke til alle de markeder, man opererer på, og derfor skal man være mere opmærksom på at afprøve og eventuelt tage produktet tilbage og justere det igen,” siger Mads Nipper.

Ingen digital strategi

En uafvendelig faktor for at få international succes som virksomhed er at arbejde med digitalisering på alle de områder, hvor det giver mening.

Ifølge Mads Nipper kan man blandt andet anvende digitalisering til at forsimple kontakten med kunderne og forbedre og udvikle produkter i vid udstrækning. På trods af det, har Grundfos ikke en strategi for digitalisering. 

”En femårig strategi er forældet, inden blækket på papiret er tørt. I stedet spørger vi os selv, når vi har en udfordring, om den kan løses med digitalisering. Hvis svaret er ’ja, det kan vi sikkert godt’, så afføder det væsentlig flere spørgsmål, end man kan svare på, og det skal vi vænne os til som virksomhedsledere,” siger Mads Nipper.