Business Region Aarhus er centrum for den vestdanske IKT-klynge, og vækstpotentialet og mulighederne er store. Ny teknologi og mobilitetsløsninger understøtter virksomhedernes muligheder for vækst og skaber samtidig skabe gode bosætningsmuligheder i byer og landområder. 

IT-byen Katrinebjerg

I Aarhus er der en høj koncentration af IT-virksomheder, forskningsgrupper og IT-uddannelser. Inden for en radius af 10 kilometer fra Katrinebjerg, der er vækstcenteret inden for IT, er der 20.000 arbejdspladser, der beskæftiger sig med IT. Dette er Danmarks højeste koncentration af arbejdspladser inden for IT-branchen.  Business Region Aarhus arbejder aktuelt på at etablere en klyngeorganisation for IT-erhvervet, der skal understøtte erhvervsudviklingsaktiviteter og løfte digitaliseringen hos små og mellemstore virksomheder.

Smarte fællesskaber

Byudviklingen i Business Region Aarhus er baseret på partnerskaber og brugerinvolvering. Smarte fællesskaber er byer og landområder, hvor nye ressourcer aktiviseres og eksisterende ressourcer bruges mere hensigtsmæssigt. IT og ny digital teknologi hjælper erhvervslivet til at udvikle og eksportere smarte løsninger på samfundsmæssige udfordringer.   

Internet Week Denmark festivalen

Analyser viser, at der vil blive stor mangel på kompetent IT-arbejdskraft i Business Region Aarhus i de kommende år. Derfor arbejder vi på at styrke vores position som førende IT-region i Danmark ved at gøre Business Region Aarhus attraktiv for IT-virksomheder. Det sker eksempelvis igennem Internet Week Denmark festivalen, der hvert år skaber en ramme mellem private og offentlige aktører, så de sammen kan løfte vækst og jobskabelsen i IT-branchen.

Internet Week Denmark er en årlig festival, som i fem dage sætter fokus på de muligheder internettet og teknologien giver os - som virksomheder, samfund og mennesker! Vi stiller både skarpt på de positive og de negative sider af digitaliseringen, og skaber rum for at forholde os konstruktivt til det. Internet Week Denmark består af over 100 events i og omkring Aarhus. Og alle er velkomne! 

Næste festival finder sted 12.-17. maj 2020.

Læs mere på www.internetweekdenmark.com

Du kan læse om status på projektet i nedenstående dokument.

Projektstatus

Læs mere vores projekter herunder.