Fødevareklyngen i Business Region Aarhus er europæisk epicenter for fødevareinnovation. Virksomhederne i Business Region Aarhus er internationalt førende på erhvervsmæssige specialiseringer inden for fødevareerhvervet. Det gælder især på områderne fødevareanalyse og rådgivning, procesudstyr, forarbejdning af mælkeprodukter og ingredienser, samt forarbejdning af kød og ingredienser.

Fremadrettet fokus

Business Region Aarhus understøtter rekruttering af kvalificeret arbejdskraft for at sikre virksomhedernes videre vækst og udvikling. Der søges i særlig grad arbejdskraft med kort og mellemlang videregående uddannelser, fx industriteknikere, driftsledere og ingeniører. Desuden efterspørges medarbejdere med relevante efteruddannelser.

Det er afgørende for at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede medarbejdere. Fødevarebranchens tilbud om attraktive karriereveje på alle uddannelsesniveauer skal synliggøres, så flere unge vælger at beskæftige sig med fødevarer.

International branding

Den østjyske fødevareklynge har en helt særlig position i Danmark, hvilket skal promoveres internationalt. Den danske fødevarefortælling er en mulighed og en platform for markedsføring af virksomhederne, der skal sikre fortsatte investeringer og tilstrækkelig rekruttering til fødevaresektoren i Business Region Aarhus. 

A Great Place for Food Innovation - fortællingen om fødevareklyngen i Østjylland, juni 2016

Alliancer og samarbejde

Innovation og evnen til at samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder skal sikre, at de internationale virksomheder i Business Region Aarhus fortsat vil investere i området, samt skabe et stærkt grundlag for at små og mellemstore fødevarevirksomheder skaber vækst og arbejdspladser.

Du kan læse om status på projektet i nedenstående dokument.

Projektstatus

Læs mere om vores konkrete projekter nedenfor.