• Virksomhederne i Business Region Aarhus eksporterer for 144 mia. kr. i 2015. Det er 13,8% af landets samlede eksport.  

  • Antallet af eksportvirksomheder i Business Region Aarhus er steget med 31% fra 2000 til 2014, hvilket er over landsgennemsnittet.  

  • Industrivirksomhederne udgør 6% af alle virksomheder i Business Region Aarhus og står for over 65% af Business Region Aarhus' samlede eksport.

  • Industrivirksomheder i Business Region Aarhus står for 23% af landets samlede industrieksport.

  • Fødevarer og relaterede produkter er det største eksporterhverv i Business Region Aarhus med en samlet andel af eksporten på 37% Herefter følger energi og miljø med 14%.

  • Fødevareeksporten tegner sig for 33% af landets samlede fødevareeksport.

  • Livsstilserhvervene, møbler og beklædning, er også stærkt repræsenteret med 21% af landets samlede eksport inden for denne sektor.

  • Ni ud af 10 virksomheder har under 20 medarbejdere, men 7 ud af 10 er beskæftiget på virksomheder med mere end 20 ansatte. Dvs. 90 % af virksomhederne beskæftiger ca. 30% af arbejdsstyrken.

  • Møbel- og beklædningsvirksomhederne i Business Region Aarhus leverer 20% af landets samlede møbel- og beklædningseksport.  

  • IT- og kommunikationsvirksomhederne i Business Region Aarhus leverer 14% af landets samlede IT- og kommunikationseksport.