HOP-IN (Hands-on Production – Innovation, New Ideas) er et praktisk undervisningsforløb for elever på 6.-7. klassetrin.

I forløbet arbejder eleverne sammen med virksomheder og erhvervsskoleelever om at løse en praktisk opgave, som har relevans for deres hverdag. Som fx at udvikle et attraktivt skolemåltid eller et skoletoilet, som eleverne vil bruge.

Målet med det ugelange forløb er at inspirere flere unge til at vælge en erhvervskompetencegivende ­uddannelse direkte fra grundskolen, styrke deres innovationskompetencer samt give dem mod på livet og på at blive selvforsørgende.

Hedensted Kommune har udviklet forløbet, der i 2017 blev afviklet for femte gang i kommunen i samarbejde med 30 virksomheder.

I 2017 deltog også ­Syddjurs, Skanderborg og Odder kommuner. Fra de fire kommuner deltog i alt 1.325 elever.

HOP-IN-konceptet er så fleksibelt, at der er plads til metodefrihed for læringstilgange, forskellige opgaveformuleringer og til at tilpasse indholdet til lokale forhold.