Vil du udforske nye muligheder for din virksomhed? En studerende kommer med den nyeste viden inden for sit felt og ser på alt med friske øjne. Projektet har fokus på det uudnyttede potentiale i forhold til at skabe flere samarbejder mellem studerende fra AU og VIA og små og mellemstore virksomheder inden for fremstillingsindustrien, herunder også praktik og studieprojekter.
Initiativet skal lede til veldokumenterede og overførbare metoder til brug for match mellem virksomheder og studerende. 

”Man får en ung person med god energi ind, som er en stor hjælp til opgaver, man ellers er presset af.”

Christina Krogh fra Borum Industri i Hadsten

Et samarbejde kan for eksempel resultere i input til udvikling af virksomheden, ressourcer til skuffeprojekter, fokus på nye områder, ekstra arbejdskraft og internationalt fokus.

”Vi havde brug for en medarbejder, der kunne tale portugisisk og spansk. Men sprogkundskaberne var selvfølgelig ikke nok, for han eller hun skulle også have det faglige godt på plads – og med vores seneste studerende fik vi det helt rigtige match,” fortæller Martin Hansen fra Kiermar Technology i Skanderborg.

En studerende kan være tilkoblet din virksomhed som praktikant, projektpartner eller studiemedarbejder. Samarbejdets varighed kan variere, så der kan laves et forløb, der er tilpasset din virksomheds konkrete behov.

Vil du vide mere?

Kontakt Louise (8755 4015), Michelle (8755 4018) fra VIA eller Julie (4012 4554) fra Studenterhus Aarhus.

Hent pdf om mulighederne for at samarbejde herunder, og send den gerne videre.

Produktblad om samarbejder ml virksomheder og studerende