En god infrastruktur er alfa og omega i Business Region Aarhus. E45 er hovedfærdselsåren ned gennem Østjylland, men et stigende antal biler på motorvejen giver trafikale problemer og massiv kødannelse i myldretiden.

3 spor til E45

Den østjyske motorvej E45 mangler et tredje spor i begge retninger. Derfor kæmper Business Region Aarhus benhårdt for en udvidelse – og gerne så hurtigt som muligt! Den manglende fremkommelighed vil svække konkurrenceevnen og føre til at produktionstab og mindsket vækst i antallet af arbejdspladser. Derfor er en udvidelse højt prioriteret hos Business Region Aarhus. 

Like vores Facebook-side "3Spor", hvis du også ønsker en udvidelse af E45 i Østjylland.

Kritisk trængsel

Allerede i 2020 vil der ifølge Mobilitetskommissionens antagelser være kritisk trængsel på de mest belastede strækninger mellem Ejer Bavnehøj og Hadsten, samt ved Randers Syd. For at sikre fremkommelighed, vækst og produktivitet anbefales det, at de mest belastede strækninger straks udbygges fra to til tre spor i hver retning. På lidt længere sigt er der behov for en udbygning af E45 i hele Østjylland fra Vejle til Randers.

Markante resultater

Det er lykkedes Business Region Aarhus at opnå markante resultater gennem en struktureret indsats og et effektivt samarbejde mellem kommunerne. Samtlige regeringer har som følge heraf prioriteret indsatsen for E45-udvidelsen.

Udvidelsen af strækningen Aarhus S.– Skanderborg er nu sat i gang. Der er endvidere afsat midler til VVM-undersøgelser af hele strækningen fra Vejle til Randers. 

Opbakning fra alle sider

Den målrettede indsats over årene har sikret stor opbakning fra virksomheder og institutioner i hele Business Region Aarhus. Altid stor opbakning til at hjælpe med at kontakte ledende politikere, ligesom flere virksomheder nu selv adresserer emnet, når de taler med pressen eller ledende politikere.

Også medierne er blevet klar over, at kommunerne står sammen, og giver derfor ofte plads til ­Business Region Aarhus om emnet. Samtidig oplever vi stor opbakning på sociale medier fra brugerne af E45.

Opbakningen fra erhvervsliv, brugere og medier medfører, at sammenholdet fremstår meget stærkt. 

E45-udvidelsen fremadrettet

Der udestår nu et behov for at sikre, at strækningen Aarhus N. – Randers  får topprioritet, når regeringen fremlægger en prioriteringsplan for store infrastrukturinvesteringer.

Det er samtidig afgørende, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fortsat støtter regeringens prioritering.

Den brede støtte til og opprioritering af E45-udvidelsen er nødvendig for at sikre, at der bliver vedtaget en anlægslov hurtigt efter, at VVM-undersøgelserne er afsluttede. 

Du kan læse om status på projektet i nedenstående dokument.

 

E45 folder 2019

Projektstatus