E45

 • E45 i Østjylland omfatter en 110 km lang strækning fra Hornstrup nord for Vejle til nord for Randers. Udover strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg S, som i 2018 er blevet udvidet til 3 spor, så består hele strækningen af 2 spor i hver retning. 
 • Trafikken på E45 er steget med 75% på den mest trafikbelastede strækning siden 2000.
 • Flere strækninger oplever en stigning i antallet af biler på 5% om året.
 • E45 udnyttes maksimalt. Det vil sige dagligt mellem 70 og 95% af kapaciteten.
 • Allerede i dag er der store trængselsproblemer, fordi trafikken mellem Vejle og Randers er vokset markant over de seneste 10 år:
  • 29% omkring Horsens
  • 38% - 42% omkring Aarhus S - Aarhus N
  • 33% omkring Aarhus N-Randers S
  • 27% omkring Randers
 • I myldretiden øges rejsetiden med mellem 20 og 60% på udvalgte strækninger på E45. 
 • Hver dag kører der i gennemsnit 8.000 lastbiler på E45. Det svarer til 15-20% af den samlede trafik.
 • Den voldsomt stigende trængsel på E45 mellem Vejle og Randers er en stopklods for væksten. Trængslen bekræftes af Vejdirektoratet. Den seneste undersøgelse understreger tydeligt, at der er brug for en udvidelse til 3 spor (Statsvejnettet: 2018).

Pendling

 • Østjyderne pendler til sammen 10 millioner km om dagen til og fra arbejde. Det svarer til afstanden fra Jorden til månen 26 gange.
 • Den gennemsnitlige pendlingsafstand er ca. 22 km. 
 • Personer med videregående uddannelser i Business Region Aarhus er mere tilbøjelige til at pendle end andre.