Østjyder inviterer House of Cards forfatter til at tale politik

Med kærlig hilsen fra Business Region Aarhus får deltagerne på Folkemøde 2016 nu en gave. Den består i muligheden for at blive klogere på, hvordan man skaber politik, som gør en forskel. Læremesteren er Lord Michael Dobbs, forfatteren bag serien ”House of Cards”, tidligere særlig rådgiver for både Margaret Thatcher og John Majors regeringer, medlem af House of Lords og kendt som ”Westminster’s baby-faced hitman”.

På Folkemødet taler Michael Dobbs torsdag 16. juni om ”Sådan skaber du politik, der gør en forskel” og fredag 17. juni om ”Politisk lederskab, Europas fremtid, og hvordan England placerer sig både inden- og uden for Europa”. Oplæggene bliver tilgængelige for alle interesserede.

”Få har så indgående kendskab og erfaring med politik som Michael Dobbs. Han er samtidig en meget underholdende taler, der trænger igennem med sit budskab. Business Region Aarhus er landets største vækstområde uden for hovedstaden og tæller en million østjyder. Vi arbejder for Danmark. Derfor er vi glade for at kunne levere politisk inspiration til det politiske folkemøde på Bornholm,” siger Jørgen Gaarde, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg Kommune og fortsætter:
”Business Region Aarhus har selv væsentlige, politiske dagsordener – det gælder ikke mindst, at vi ønsker tre spor på den østjyske motorvej. Kommuner og byregioner vil i fremtiden i stadig stigende grad tegne et lands udvikling, vækst og muligheder. Det er også tilfældet i Danmark. Det er derfor på tide, at vi på et politisk folkemøde har en dialog om, hvordan man skaber indflydelse. ”

Behov for dialog om at skabe politik

”Vi trænger simpelthen til en fælles dialog her i landet om, hvordan man skaber indflydelse. I Business Region Aarhus arbejder vi for hele landet. Vi vil bidrage til hele landets vækst og er det største vækstområde uden for hovedstaden. Vores største forhindring for vækst er, at vores motorvej sander til. Men til trods for, at vi gentagne gange har peget på netop en udvidelse af den østjyske motorvej og til trods for, at en række beregninger viser, at det vil være den bedste investering rent samfundsøkonomisk, så viser status på dette jo netop, at vi har brug for at have en debat om, hvordan man får indflydelse. Så lad os lære af de bedste, ” siger Jørgen Gaarde.

Fakta: Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner, 1 million borgere og en halv million arbejdspladser. Regionen er landets største vækstområde uden for hovedstaden og står for eksempel for over 20 procent af landets industrieksport. Blandt regionens styrker er informations- og kommunikationsteknologi, udvikling og produktion af fødevarer og klog industriproduktion.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Jørgen Gaarde, formand for Business Region Aarhus: 4022 6140
Sekretariatschef, Business Region Aarhus, Jane Baad Jensen: 2372 1014