Ros til transportministerens ønske om nye trafikprognoser

Det har længe stået klart, at trafikudviklingen i Østjylland sker langt hurtigere end forudsagt af prognoserne i den såkaldte Landstrafikmodel. Derfor er det positivt, at transportminister Hans Christian Schmidt (V) nu ønsker at opdatere modellen med nyere trafiktal, mener borgmestrene i Østjylland i Business Region Aarhus.

"Der er grund til at rose ministeren. Det er vigtigt altid at have aktuelle tal. Vi forventer, at det nye beregningsgrundlag endnu engang vil vise et akut behov for en udvidelse af E45 motorvejen på strækningen mellem Aarhus og Vejle, hvor trængslen er voldsom", siger formand for Business Region Aarhus Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg.

Transportministeren siger i dagens Jyllands-Posten, at han har bedt sine embedsmænd undersøge om Landstrafikmodellen kan blive opdateret med udgangspunkt i faktiske trafiktal for 2015. De nuværende 2010-tal er unaturligt lave og påvirket af, at Finanskrisen endnu ikke havde sluppet taget i landet.

Flere steder i landet er trafikken allerede steget med mere end halvdelen af den stigning, man regnede med frem mod 2030. Mel-lem Aarhus og Skanderborg passerede således allerede 67.000 biler i døgnet i 2015, hvilket udgør 55 pct. af den forventede stigning mellem 2010 og 2030. I 2030 forventes 75.300 biler på strækningen i døgnet.

"Trængslen på vejene i Østjylland stiger år for år, og derfor er der stort behov for at udvide E45. Heldigvis er udvidelsen allerede indskrevet i Regeringsgrundlaget, men et loft over nye anlægsarbejder i Finansministeriet har spændt ben for projektet indtil vide-re. De aktuelle tal viser imidlertid, at det haster med en udvidelse. Trængslen er en væksthæmmer og derfor ikke samfundsøkonomisk”, siger formand for Business Region Aarhus, Jørgen Gaarde.