Gå til hovedindhold

Beløn i højere grad de videregående uddannelser for samarbejde med erhvervslivet

Sådan lyder den direkte opfordring til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs fra Business Region Aarhus.

13. sep. 2018
 • Læs op

Indhold

  Taxametermodellen står foran en modernisering

  ”Vi foreslår, at vi får et stærkt og forpligtende styringsinstrument, som motiverer de videregående uddannelser til at spille endnu tættere sammen med erhvervslivet. Der skal skabes bedre incitamenter for videninstitutionerne til at kvalitetsudvikle deres uddannelser” siger borgmester Kirsten Terkilsen fra Hedensted Kommune. Og dermed henviser hun til moderniseringen af den såkaldte taxametermodel, der i dag ikke i tilstrækkelig grad belønner videregående uddannelser for samarbejde med erhvervslivet.

  Borgmester Kirsten Terkilsen udtaler sig på vegne af de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus der også foreslår, at det nye styringsinstrument udvikles i tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

  Kvaliteten af uddannelserne skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet

  Målet med den nye styringsmodel skal være, at forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver motiveret til at udvikle kvaliteten af deres uddannelser i samarbejde med erhvervslivet.

  Det er i dag en mærkbar udfordring i Business Region Aarhus, at produktionsvirksomheder mangler både faglært arbejdskraft og medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Det har en negativ effekt på virksomhedernes omsætning, konkurrenceevne og mulighed for vækst.

  Business Region Aarhus samler erhverv og uddannelse

  Derfor har den politiske ledelse i Business Region Aarhus sammen med virksomheder og institutioner set nærmere på industriens samspil med de videregående uddannelser.  Her er man nået frem til, at det er afgørende, at virksomhederne både har evne til og mulighed for at udveksle viden med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Samtidig vil det øge kvaliteten af uddannelserne, hvis der er et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet, samtidig med at virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft vil styrkes.

  ”Beløn i højere grad de videregående uddannelser for samarbejde med erhvervslivet, så virksomhedernes konkurrenceevne styrkes, og uddannelserne og forskningen øger deres kvalitet”, siger Kirsten Terkilsen og fortsætter:
  ”Både forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Business Region Aarhus giver udtryk for, at de ønsker at styrke deres uddannelser med både mere forskningsbaseret og arbejdsmarkedsrelevant viden. Men det er afgørende, at et stærkere samarbejde mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i højere grad bliver belønnet i taxametermodel-len på en i øvrigt ubureaukratisk måde. Ellers øger vi ikke udvekslingen af viden – noget både virksomheder og institutioner vil. ”

  Yderligere oplysninger:

  Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune og medlem af den politiske styregruppe i Business Region Aarhus på telefon: 79 75 50 00.

  Fakta

  Business Region Aarhus rummer en række markante institutioner med Aarhus Universitet og VIA University College som fyrtårne inden for forskning og uddannelse.
  Business Region Aarhus har de sidste fem år fået markant flere eksportvirksomheder end udviklingen på landsplan. Industrien i Business Region Aarhus eksporterer årligt for 85 mia. kr. - mere end 20 procent af Dan-marks samlede industrieksport.

  Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet. Business Region Aarhus varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område, og har desuden i forhold til erhvervsfremme særligt fokus på produktion og viden, fødevarer og IKT/smarte fælleskaber og turisme i 2016.

  Sidst opdateret: 18. september 2023