CareWare - fokus på velfærdsteknologi

I samarbejde med Business Region Aarhus sætter CareWare hvert år fokus på nye løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling inden for dette område, og samtidig udbrede både kendskabet og anvendelsen af nye teknologier. I år er det især fremtidige løsninger til vores ældre medborgere, der er til diskussion.

Programmet 2016

CareWare har været en årlig begivenhed siden 2010, og programmet for CareWare 2016 omfatter en 2-dages konference i Aarhus den 13.-14. april, hvoraf følgende fire fokusområder vil blive præsenteret og debatteret:

  • Tryg ved det virtuelle - selvhjælp og trygge overgange. Foregår på Marselisborgcentret.
  • Mere end pleje - redskaber til et frit, værdigt og aktivt liv i plejeboliger, sociale institutioner eller regionale behandlingstilbud. Foregår på Plejeboligenheden Trøjborg.
  • Tilbage til friheden - hurtigere udredning, effektiv rehabilitering og fremme af funktionsniveau. Foregår på Vikærgården
  • Vær med - et aktivt og socialt liv trods funktionsnedsættelse. Foregår på Ingeniør, AU, Katrinebjerg.

Nye teknologier præsenteres

Traditionen tro vil der også på CareWare 2016 være nominering af CareWares Iværksætterpris og CareWares Idépris. Iværksættere, studerende og andre deltager i konkurrencen, hvor de hver især præsenterer deres bud på, hvordan man med ny sundheds- eller velfærdsteknologi kan hjælpe borgere til et bedre liv i fremtiden.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig de enkelte arrangementer på CareWares hjemmeside