Lettere at drive erhverv i Østjylland

De 12 borgmestre i Business Region Aarhus har netop vedtaget to tiltag, der gør det lettere at være erhvervsdrivende i Østjylland. Fremover skal entreprenører først stille økonomisk sikkerhed for en arbejdsopgave for en kommune, når entreprisesummen overstiger 1.000.000 kr. Desuden vil Business Region Aarhus, i samarbejde med Dansk Byggeri, arbejde for at virksomhederne får lettere ved at komme af med affaldet på genbrugspladserne i hele Business Region Aarhus. Sikkerhedsstillelse og adgang til genbrugspladser er to vigtige områder, som Dansk Byggeri anvender i vurderingen af kommuners erhvervsvenlighed i en netop offentliggjort analyse.

Det er almindelig praksis, at en virksomhed skal stille økonomisk sikkerhed, når de skal udføre en arbejdsopgave i en vis størrelsesorden. Dog har beløbsgrænsen for krav om sikkerhedsstillelse varieret meget de østjyske kommuner imellem, hvilket har givet virksomhederne forskellige vilkår i forbindelse med samarbejdet med forskellige kommuner.

Det laves der om på nu, hvor den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har besluttet at anbefale ensartede betingelser om sikkerhedsstillelse og samtidig hæve grænsen til en million kroner.

”Erhvervslivet skal have gode betingelser i Business Region Aarhus, og harmonisering af krav om sikkerhedsstillelse gør det både lettere og billigere for virksomhederne at samarbejde med kommunerne i Business Region Aarhus. Med beslutningen styrker vi den østjyske business region, hvor vi arbejder sammen om tiltag, der giver merværdi for virksomhederne,” siger borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring og medlem af den politiske styregruppe for Business Region Aarhus, og fortsætter:

”Vi opnår også, at små og mellemstore virksomheder ikke afholder sig fra at byde på en opgave, hvis udgiften til sikkerhedsstillelse er uforholdsmæssigt stor i forhold til et muligt overskud. Det ser jeg som en meget væsentligt gevinst”.

Styrket tillid mellem erhverv og kommuner

Dansk Byggeri er meget positiv over for Business Region Aarhus’ tiltag. Det er oftest bankerne, der stiller sikkerhed for en opgave. Det er en kostbar og tidskrævende proces for virksomhederne, fordi en sikkerhedsstillelse altid medfører papirarbejde og gebyrer på samme måde, som hvis man optager et lån eller tegner en forsikring som privatperson.

”Vi er meget glade for, at den politiske ledelse i Business Region Aarhus lytter til vores anbefalinger i denne sammenhæng. Det gør det nemmere at drive virksomhed, hvis der gælder de samme regler, uanset hvor du arbejder, og derfor håber jeg, at politikerne i de østjyske kommuner vil se positivt på anbefalingen, ” siger formand for Dansk Byggeri i Østjylland, Michael Ancher.

Byrådene i Østjylland drøfter i den kommende tid, hvorvidt den enkelte kommune tilslutter sig den anbefalede standard fra Business Region Aarhus.

Lettere adgang til genbrugspladser

Lettere adgang for virksomheder til genbrugspladser er også noget, der optager Dansk Byggeri og Business Region Aarhus. ”Vi har besluttet at undersøge forskellige modeller, der kan lette virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i Østjylland.

Vi har inviteret Dansk Byggeri til at indgå i dette arbejde sammen med genbrugsselskaber og kommuner i Business Region Aarhus for at nå frem til den bedste løsning for alle parter”, siger Nils Borring. Business Region Aarhus er det største danske vækstcenter uden for hovedstadsområdet. En vigtig opgave er at skabe bedre rammebetingelser for virksomheder.

”Virksomheders adgang til genbrugspladser og fælles niveau for sikkerhedsstillelse i Business Region Aarhus kommunerne er endnu nogle skridt i retning af en styrket business region, der arbejder sammen om tiltag, der gør det nemmere at drive virksomhed”, udtaler formand for Dansk Byggeri i Østjylland, Michael Ancher.

Fakta om sikkerhedsstillelse

Entreprenører på anlægsprojekter skal stille en sikkerhed (eller en garanti) som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet.
Udgangspunktet er oftest, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisesummen, når entreprisesummen er af en vis størrelse.
Hovedparten af danske kommuner stiller krav om sikkerhed ved entreprisesummer på 500.000 - 1.000.000 kr.
Beløbsgrænsen varierer pt. fra kommune til kommune i Business Region Aarhus fra 200.000 kr. til 1.000.000 kr.

Fakta om Business Region Aarhus

Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet.
Samarbejdet består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.
Business Region Aarhus varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område, og har desuden i forhold til erhvervsfremme særligt fokus på produktion og viden, fødevarer og IKT/smarte fællesskaber og turisme.

Kontaktinformation:

Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune: 30308224
Sekretariatschef Jane Baad Jensen, Business Region Aarhus: 23721014
Formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher: 40304370