Virksomhederne i Østjylland er afhængige af arbejdskraft udefra

Virksomhederne i Østjylland er afhængig af arbejdskraft udefra. Hver dag pendler mere end 36.000 personer til østjyske virksomheder fra andre steder i landet, svarerende til indbyggertallet i en by på størrelse med Holstebro. Tilsvarende krydser mere end 47.000 borgere byregionsgrænsen for at arbejde uden for Østjylland. Det svarer til, at en by næsten på Hernings størrelse hver dag bliver tømt for indbyggere. Viden om pendlingsmønstrene er derfor vigtigt for kommunernes indsats på erhvervsområdet.   

Når vi forstår, hvordan byer og business regioner hænger sammen, kan vi arbejde meget mere målrettet på tværs af kommunerne med østjyske erhvervsstyrkepositioner og tilrettelægge erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer derefter. Vi skal understøtte virksomheders udvikling og mulighed for at rekruttere arbejdskraft og borgeres valgmuligheder i forhold til job og fritid”, udtaler formand for Business Region Aarhus Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune og tilføjer: ”Den store udvikling af arbejdskraft understreger behovet for et stærkt tværkommunalt samarbejde. ”

Business Region Aarhus’ 12 kommuner er til sammen Danmarks stærkeste byregion uden for Hovedstadsområdet. Østjyske virksomheder tegner sig for en sjettedel af alle danske arbejdspladser og alle beskæftigede i landet, og dermed spiller Business Region Aarhus en betydelig rolle i udviklingen af Vestdanmark – både hvad angår vækst og bosætning.

Den største udveksling af arbejdskraft har Business Region Aarhus med Trekantområdet. Dagligt tager næsten 9.000 beskæftigede fra Trekantområdet på arbejde i Business Region Aarhus og lidt over 13.000 pendler den anden vej. Sagt på en anden måde udveksler de to områder hver dag arbejdskraft i størrelsesordenen 22.000 personer, hvilket svarer til indbyggertallet i en by på størrelse med Frederikshavn. Og sammenhængen er stigende. Fra 2009 til 2014 voksede pendlingen fra Trekantområdet til Business Region Aarhus med otte pct., og pendlingen fra Business Region Aarhus til Trekantområdet steg markant i samme periode med 14 pct.

”Det er vigtigt at få afdækket, hvordan byerne og områderne hænger sammen og udveksler arbejdskraft, hvis vi vil udvikle Jyllandskorridoren. Både så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger, og folk kan finde job. Men også for at få sat billeder på, hvad det er for nogle konkurrencefordele, vi har, og få afsløret nye potentielle styrker og mulige samarbejdsflader på tværs af kommune-, regions-, og landegrænser”, siger Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

INFO

Pendlingsanalysen ses her: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse 

Rapporten indgår i arbejdet med Jyllandskorridoren, der er et samarbejde mellem de tre vestdanske regioner, de største vestdanske byer og på tysk side Hamborg, delstatsregeringen i Kiel, Flensborg og flere andre aktører. Målet er at positionere Vestdanmark i den nordeuropæiske vækstindsats.

Kontakt

Jørgen Gaarde, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg: 40 22 61 40

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark: 25 33 09 82