12 Østjyske byråd vil i den internationale liga

”Flere af vores virksomheder bliver mere og mere globale. De digitaliserer deres produktion på tværs af grænser og udvikler nyt. At gøre det kræver, at man løbende udvikler sin kerneforretning. Det kræver, at der er adgang til arbejdskraft, som har den rette uddannelse, og det kræver, at vi som politikere skaber de rette rammer. I bund og grund handler det om at styrke vores byregions konkurrenceevne, for byregioner vil fremover spille en stadig større rolle,” sagde Claus Wistoft, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

Samarbejdsaftale undervejs

Derfor fremhævede Claus Wistoft, at Aarhus Universitet og Business Region Aarhus er ved at indgå en samarbejdsaftale, som handler om, at Aarhus Universitet vil rekruttere internationale forskere og undervisere på højt niveau, og Business Region Aarhus støtter ved at finde gode jobmuligheder for medrejsende ægtefæller. Til gengæld sætter Aarhus Universitet gang i målrettede forskningsprojekter om regional vækst og udvikling i Business Region.

”Vores undersøgelse af potentialet i vores byregion viser, at vi kan komme til at ligge i top blandt nordiske byregioner – og dermed også konkurrere på et internationalt plan. Det er ambitiøst, men ikke urealistisk. For at nå dertil skal vi læne os op ad internationale erfaringer med konkrete initiativer der understøtter nuværende og kommende erhvervsstyrker, og vi skal gøre det bedre end i dag,” sagde Claus Wistoft.

Det Østjyske Topmøde bød på konkrete eksempler på nye produkter, hvor østjyske producenter havde taget konkrete bud på produkter i en digital og global verden med.  Oplæggene på dagen var inspiration til, hvordan østjyske virksomheder, folketingsmedlemmer, og uddannelsesinstitutioner og byråd både sammen og hver for sig skaber de rette rammer for, at den østjyske byregion udnytter sit potentiale.

Danmark har en fordel

Oplægsholder, Jim Hagemann Snabe, formand for World Economic Forum og mangeårig international topleder og bestyrelsesmedlem i en række store, internationale virksomheder tog de knap 500 deltagere med på en flyvetur ud over en digitaliseret verden.

”Vi står midt i et sæsonskifte. Det er ikke nok at optimere inden for de regler, vi kender. Udviklingen går så stærkt, at vi skal holde godt fast i rattet for at styre den, og så er jeg overbevist om, at netop en byregion vil spille en væsentlig rolle for at lykkes i den forandring af vores samfund, som er helt nødvendig for, at vi kan tage fordelene af digitaliseringen, ” sagde Jim Hagemann Snabe.

Den første fase af industrialiseringen handlede om masseproduktion og billig arbejdskraft. Nu står vi foran næste fase. Den vil handle om kunden.  For eksempel kan en 3D printer gøre det muligt at printe kundespecifikke produkter.

”Det er en fordel for Danmark, fordi vi på grund af vores beskedne størrelse er vant til at lytte til kunderne, reagere hurtigt og tænke kreativt i vores produktdesign. Så den næste fase foregår på vores banehalvdel. Det kræver, at vores rammer er på plads,” sagde Jim Hagemann Snabe.

Vi skaber rammerne om det gode liv i Østjylland

De rammer, som flere oplægsholdere pegede på som særligt væsentlige er: Dagligdagen (transport, service og sikkerhed). Muligheder (Uddannelse, efteruddannelse, job og jobformidling og innovation) og Trivsel (for borgere/virksomheder/miljø og sundhed).

Formandskabet i Business Region Aarhus rundede af:

”Hvis udviklingen i teknologi og digitalisering er eksponentiel, så er det væsentligt, at vi skaber et stærkt fundament for vækst og udviklinger og rammen om det gode liv i vores østjyske område. Forudsætningen for det, er vores evne til at træffe beslutninger og gøre det hurtigt. Business Region Aarhus er netop sat i verden for at prøve at skabe en større sammenhæng på tværs af kommunegrænser, ” sagde Jacob Bundsgaard, med i formandskabet i Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune.