Fødevarer og industri får hjælp til udvikling og rekruttering af flere medarbejdere

Industrien og fødevareområdet er to afgørende styrker i Business Region Aarhus. Industrien står for en femtedel af eksportvirksomhederne, og står for hele 64 procent af regionens samlede eksportomsætning. Her mangler arbejdskraft med mange forskellige kvalifikationer. Det påvirker virksomhedernes omsætning og vækst. Samtidig er der brug for, at virksomheder og videninstitutioner udveksler viden hurtigere og bedre.

På fødevareområdet er virksomhederne i byregionen internationalt førende på deres specialiserede viden. Men de små og mellemstore virksomheder mangler overblik og viden, adgang til markedet og finansiering, mens de store virksomheder mangler folk. Her er der behov for hjælp til at rekruttere og hjælp til at lave de bedste samarbejder på tværs af virksomhedernes størrelse.

Konsekvensen er, at væksten risikerer at gå i stå. En af metoderne til at fremme væksten er derfor at sikre, at der er effektivitet, når de offentlige systemer og virksomhederne arbejder sammen. Det skal den nye partnerskabsaftale sikre. I den kommende tid vil de to partnere udvikle specifikke værktøjer til, hvordan det skal ske i praksis.

”I Business Region Aarhus vil vi skabe rammerne for vækst i Østjylland, og med vores partnerskabsaftale med RAR Østjylland vil vi sikre, at vi styrker væksten,” siger Claus Wistoft, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

Partnerskabsaftalen skal sikre, at virksomhederne på tværs af 12 østjyske kommuner får hjælp til at finde arbejdskraft med de kompetencer de har brug for. Det gælder især for industrivirksomhederne. Samtidig skal fødevarevirksomhederne kobles sammen og sikres et bedre overblik over ny viden fra forskning.

”I RAR Østjylland ser vi partnerskabsaftalen som et af de tandhjul, der er med til at drive udviklingen på arbejdsmarkedet i den rigtige retning. Vi er jo alle interesseret i, at virksomhederne i Østjylland trives, er konkurrencedygtige og produktive. Og her er det en helt afgørende forudsætning, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, ” siger Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland og adm. direktør for Montra Hotel Sabro Kro og fortsætter:

”Vækst og beskæftigelse er hinandens forudsætninger, men det kommer ikke af sig selv, og med vores partnerskabsaftale arbejdes der nu endnu hårdere for, at skabe rammerne for vækst i Østjylland.”

Claus Wistoft glæder sig over partnerskabsaftalen.

”Når vi forener det stærke vækstfokus, der er i Business Region Aarhus med RAR Østjyllands lige så stærke fokus på at fremme beskæftigelsen, slår vi to fluer med et smæk, og det skaber fremgang for vores byregion,” siger Claus Wistoft.

Kontaktinformation:

Claus Wistoft, formand Business Region Aarhus, telefon 20 16 54 14

Jakob Beck Wätjen, formand, RAR Østjylland, telefon 21 64 55 50

Aftalen kan ses her:

Partnerskabsaftale RAR og Business Region Aarhus