Østjyske topfolk sætter fokus på Østjyllands evne til at konkurrere

”Verden bliver mere global, virksomheder digitaliserer deres produktion på tværs af grænser. Det kræver at vi som medarbejdere kan følge med, at virksomhederne løbende udvikler kerneforretningen, at vi uddanner bedst muligt og viden kobles til virksomheder. Og ikke mindst at vi som politikere skaber de rette rammer. Det handler om at styrke vores byregions konkurrenceevne, for byregioner vil fremover spille en stadig større rolle,” siger Claus Wistoft, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

”Business Region Aarhus er Danmarks største vækstregion uden for hovedstaden. Vores erhvervsliv har muskler. Og når vi står sammen kan vi gennemføre meget – som for eksempel 3 spor på E45. Vi har også et uforløst potentiale i forhold til vores produktivitet og konkurrenceevne. Udnytter vi potentialet, styrker vi hele Danmark,” fortsætter Claus Wistoft.

World Economic Forum og ny kaffe på reagensglas

På topmødet vil den internationale og danske erhvervstopleder, Jim Hagemann Snabe, fra World Economic Forum give et indblik i, hvordan østjyske virksomheder kan styrke deres position i forhold til konkurrenceevne og produktivitet. Samtidig byder Business Region Aarhus inden for i et fremtidsscenarium, hvor østjyske virksomheder som Danske Bank, Arla og internationale gæster viser, hvordan en digital omstilling styrker virksomheden. Det kan opleves samtidig med, at østjyske fødevareproducenter viser nogle af fremtidens produkter frem.

”Jeg ser i den grad frem til et østjysk topmøde, som vil inspirere os og bidrage til, at vi som politikere og virksomheder sammen med uddannelsesinstitutionerne kan blive klogere på, hvordan vi laver de bedste rammer for, at Østjylland også fremover er en meget konkurrencedygtig byregion,” siger Claus Wistoft.

12 østjyske kommuner er sammen i Business Region Aarhus. Det er landets største vækstområde uden for hovedstaden. Sammen har de 12 kommuner allerede lagt flere strategiske spor for fælles turismeindsats, fælles fokus på IT og udvikling af en stærk gruppe af virksomheder, som sælger fremtidens fødevarer.

En 17. plads i Nordeuropa

”Business Region Aarhus har som byregion potentiale til at ligge i top blandt de nordiske byregioner – og dermed til at konkurrere med de bedste på internationalt plan. Vores fælles konkurrenceevne ligger på en 17. plads ud af 74 byregioner viser en måling. Sammen kan vi fastholde en stærk placering. Men det kræver en fælles indsats i tide,” siger Claus Wistoft.

Han henviser desuden til en ny undersøgelse bestilt af Business Region Aarhus, hvor den østjyske byregion bliver sammenlignet med andre nordeuropæiske byregioner. Denne undersøgelse bliver også gennemgået på mødet.

 

FAKTA:

Business Region Aarhus er landets største vækstregion uden for hovedstaden og består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommuner.

Nøgletal for Business Region Aarhus

Flere østjyder: Siden 2008 har Business Region Aarhus fået 45.000 nye indbyggere – det svarer til en stigning på 5,5 procent mod 3,4 procent landsplan. Der er nu 940.000 indbyggere I 2040 forventes det, at området har 1 mio. indbyggere. Samlet har området godt 450.000 arbejdspladser.

31 procent flere eksportvirksomheder i Business Region Aarhus fra 2000-2014 mod 26 procent i landet som helhed. En stor del af værdiskabelsen i Business Region Aarhus kommer fra eksport, som står for 12 procent af landets samlede eksportomsætning. Og 15 procent af landets eksportvirksomheder bor i regionen. Særligt industrien trækker læsset som en af landets vigtigste eksportsektorer.