Syddjurs og Horsens overtager østjysk formandskab

Tirsdag den 25. oktober giver Randers og Skanderborg Kommune formandsstafetten til Business Region Aarhus videre til Horsens og Syddjurs Kommune som led i et rotationsprincip om, at formandskabet er 2-årigt. Sammen med borgmesteren i Aarhus Kommune, som har en fast plads i formandskabet, skal de to borgmestre stå i spidsen for det østjyske samarbejde frem til efteråret 2018.

”Sammen med erhvervslivet har vi blandt andet etableret et betydeligt pres for en udvidelse af den østjyske motorvej E45 mellem Skanderborg og Aarhus, og vi har formået at øge turismen fra Norge med 20 procent – begge dele ved hjælp af fælles målrettede indsatser. Der er masser af vækstpotentiale i at arbejde videre imod flere resultater, der kan gavne, styrke og samle Østjylland,” siger Claus Wistoft, ny formand for Business Region Aarhus.

Formandskabets opgave i Business Region Aarhus er at forberede drøftelserne i den politiske styregruppe, som består af borgmestrene i byregionens 12 kommuner. Derudover har formandsgruppen repræsentative forpligtigelser.

Et stærkt Østjylland

Vækst, arbejdspladser og livskvalitet er nøgleord for Business Region Aarhus’ vision om at fremme det gode liv for borgere i Østjylland. Medlemmerne i formandskabet vil forsat stå i spidsen for det politiske arbejde, der kan skabe forandringer til gavn for både Østjylland og resten af landet.

”Det har allerede vist sig, at det giver nogle andre muligheder rent politisk, når vi står næsten en million østjyder under samme flag,” siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, og derfor er fællesskab og sammenhængskraft mellem de østjyske kommuner stadig et vigtigt punkt på dagsorden i Business Region Aarhus.

”Vi kan se fra vores analyser, at østjyderne sjældent tager hensyn til kommunegrænser, når de vælger arbejde, uddannelse eller placerer en virksomhed – eller transporterer sig til fritidsinteresser og indkøb. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på mobilitet og infrastruktur,” siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og nyt medlem af formandskabet.

Det nye formandskab arbejder målrettet videre med de allerede igangværende indsatser inden for blandt andet fødevarer, IKT og smarte fællesskaber, produktion og viden, turisme og ikke mindst en udvidelse af E45 fra Vejle til Randers.