Udbygning af E45 er med i regeringsgrundlaget

Formand for de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus, borgmester Claus Wistoft, siger:

"Der er grund til at rose regeringen for den markante fokus på trængslen på E45. Pendlere og virksomheder oplever hver dag de store problemer med trængslen på flere af strækningerne af E45. Det har store negative konsekvenser for Østjyllands, og dermed Danmarks vækstpotentiale. Det er derfor helt rigtigt set af regeringen, at de har fokus på at øge fremkommeligheden på E45 på flere strækninger end finanslovsaftalen om udvidelsen fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd."

Claus Wistoft fortsætter:

"Det var et markant fremskridt, at finanslovspartierne blev enige om en udvidelse til tre spor ved at inddrage midter-rabatten på strækningen Skanderborg Syd – Aarhus, fordi denne strækning er en de mest belastede, hvor der dagligt er store problemer med afvikling af trafikken og hvor der altid er lange køer og kritisk trængsel. Men det er også rigtigt set, at andre strækninger også oplever stor trængsel."

Business Region Aarhus vil derfor gå i dialog med regeringen og den kommende transportminister om, hvordan man kan tilrettelægge udvidelsen af E45 på flere strækninger.

Business Region Aarhus vil konkret forslå, at der laves en masterplan for udvidelsen.

"Der er brug for en masterplan for udvidelsen af E45 på strækningen fra Vejle til Randers. Hvert år stiger trafikken markant, flere steder er der allerede tale om kritisk trængsel og om få år vil flere strækninger være endnu mere belastet. Det belaster den potentielle vækst i det største danske vækstcenter uden for hovedstadsområdet," siger Claus Wistoft.

Uddrag af regeringsgrundlaget

Bedre fremkommelighed på den østjyske motorvej E45

Regeringen vil forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej. Det er afsat 500 mio.kr. på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. I de kommende år skal fremkommeligheden også forbedres på andre strækninger af E45.

Kontaktinformation:

Formand for Business Region Aarhus Claus Wistoft: 20 16 54 14