Ingels: Hav mod til ikke at vælge standardløsningen

Årets gave fra østjyderne til Folkemødet bestod i et inspirerende oplæg af stjernearkitekt Bjarke Ingels om udviklingen af fremtidens byer. "Den østjyske gave er en stor succes. Et engageret publikum i et tætpakket telt og en stærk pointe fra Bjarke Ingels om, at udviklingen af fremtidens byer, kræver, at der er politisk mod til at turde ikke at vælge standardløsninger, fordi det skaber det bedste liv i byerne," siger Claus Wistoft, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

"Vi bruger ofte ordet design. Det danske ord er formgivning og det betyder, at give form til noget, som endnu ikke har fået form. En by er pr. definition det, der opstår når en masse forskellige mennesker med forskellig baggrund, økonomi, kultur og interesser bebor det samme afgrænsede sted. Den arkitektoniske udfordring er at blande kortene, sådan at man maksimerer udfoldelsesmulighederne for den enkelte uden at begrænse de andre," sagde Bjarke Ingels, hvorefter han med tusch og papir viste en række eksempler på, hvordan arkitektur kan bidrage til at skabe ny udvikling

"Og i stedet for at politikere og arkitekter finder på ideer og så derefter laver borgerinddragelse, hvor det handler om at undgå for mange borgerprotester, så er det langt bedre at inddrage borgere på forhånd og lade dem pege på væsentlige elementer, de gerne vil have," sagde Bjarke Ingels.

Undgå standard og gennemsnit

"Vi kender alle standardløsningen i arkitektur. Det er et typisk boligprojekt fra 1960erne og ’70erne. Den er sindssyg god til at løse et smalt defineret problem. Man laver en række etager oven på hinanden og lejlighederne er alle øst og vestvendte. Der er køkken, bad og så videre. Man gik efter laveste fællesnævner og efter gennemsnittet. Problemet er bare, at ingen er som gennemsnittet og det er dermed den dårligste måde at gøre folk tilfreds på. Det kommer der ikke fede byer ud af. For en standardløsning siger ikke noget om forskelligheden af livsformer eller om en by opleves tryg og levende," sagde Bjarke Ingels.

"Standardløsningen er uovervindelig hvis det handler om antallet af boliger inden for et lille område. Men den er uduelig til at skabe en levende by," sagde Bjarke Ingels.

"Jeg er slet ikke i tvivl om, at rigtig mange gik inspirerede fra østjydernes gave til Folkemødet. Det gjorde jeg også selv. Det er absolut væsentligt, at beslutningstagere og byens beboere er i dialog, når vi skal udvikle byerne, og at vi ikke vælger de nemme standardløsninger, når byer skal løse fremtidens udfordringer," siger Claus Wistoft.

Fotos kan downloades her

Kreditering: Business Region Aarhus.