Erhvervspolitisk debat om fødevareerhvervet 1. september

Som et af verdens stærkeste kraftcentre inden for udvikling og produktion af fødevarer bidrager fødevarevirksomhederne markant til dansk økonomi ved at eksportere for et trecifret milliardbeløb årligt. Et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede medarbejdere er afgørende for virksomhedernes videre vækst og udvikling. Og det er en generel udfordring for branchen, der ellers byder på spændende karrieremuligheder. 

”Mange dygtige medarbejdere starter i vores branche med en erhvervsfaglig baggrund og bygger efter et par år ovenpå med en teknisk videregående uddannelse. Der er brug for de unge i fødevareindustrien, og vi har brug for, at de erhvervsfaglige uddannelser tales op, så det ses som noget positivt, når unge overvejer en erhvervsfaglig vej som et alternativ til gymnasiet,” siger Henrik Ladefoged, Managing Director of Marel Denmark.

”Årets positive optagstal på de naturvidenskabelige/tekniske uddannelser er godt nyt for branchen, som hungrer efter medarbejdere med disse kompetencer. Men også i efter og -videreuddannelse af medarbejdere er der mange ressourcer at hente, så fødevarebranchen fastholder sin stærke position og øger markedsandelene,” siger borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune og medlem af Business Region Aarhus’ politiske formandskab.

Hvordan ser fremtidens fødevarejobs ud?

Nye tal fra Region Midtjylland viser, at der fra 2000 – 2015 er sket en 60%’s forøgelse af job, der varetages af medarbejdere med en lang, videregående uddannelse eller en Ph.d., i regionen. Også antallet af job, der varetages af medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er steget med hhv. 18% og 20% i perioden. I alt er der således skabt yderligere 1.640 højtuddannede job i regionen. Miljø, sundhed, sikkerhed og madspild står højt på den internationale dagsorden, hvor Danmark i forvejen har en førerposition, og det betyder endnu større efterspørgsel på bæredygtige og innovative fødevarer i fremtiden. 

Erhvervspolitisk debat med fødevareerhvervets topledere 

Beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik fra hele landet er inviteret til at diskutere forskellige bud på, hvad der skal til for at sikre, at Danmark også i fremtiden ligger i front inden for fødevareinnovation.

Panelet med Peder Tuborgh (CEO for Arla Foods), Leif Nielsen (branchedirektør DI Fødevarer), Anne Lawaetz Arhnung, (vicedir., Landbrug & Fødevarer) igangsætter debatten sammen med Troels Lund Poulsen (beskæftigelsesminister (V)) og Nicolai Wammen (politisk ordfører for (S)), hvorefter en lang række beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik bliver bedt om deres perspektiv på, hvordan fødevarebranchen fastholder sin stærke position og øger markedsandelene.

Der er selvfølgelig også afsat tid til netværk og smagsprøver. Og efter kl. 17 er der mulighed for en guidet tur rundt på FOOD Festival.

Arrangør af debatten, som foregår i teltet på Tangkrogen i Aarhus 1. september kl. 15-17, er Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Food Organisation of Denmark, Food Nation og Danish Food Cluster.

FAKTA

Region Midtjylland udgør hjertet i den danske fødevareklynge, som samlet set er verdens tredje største fødevareklynge. Her ligger også hovedkvarteret for den nationale klyngeorganisation Danish Food Cluster.

I Region Midtjylland har vi en meget høj koncentration af viden om fødevareudvikling. Videns- og innovationskraften er i Business Region Aarhus centreret omkring Foulum i Tjele og i særlig grad Agro Food Park i Aarhus, hvor 75 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere udgør et pulserende vidensmiljø, der har fokus på innovative løsninger på fødevareområdet. Her har Arla Foods i 2017 etableret sit globale innovationscenter, og i 2019 flytter Aarhus Universitets fødevareinstitut også ind i et af Europas hurtigst voksende udviklingsmiljøer inden for fødevareinnovation.

Aarhus Universitet er udnævnt til et af verdens 10 bedste universiteter inden for landbrugs- og fødevareforskning af U. S. News.

Virksomhederne i Business Region Aarhus og i det øvrige midtjyske område er internationalt førende på en række felter inden for fødevareerhvervet. Det gælder især på områderne fødevareanalyse og rådgivning, procesudstyr, forarbejdning af mælkeprodukter, kød og ingredienser.

For at imødekomme fødevareerhvervets behov har Business Region Aarhus i samarbejde med Aarhus Universitet etableret en årlig international fødevaresommerskole, som modtog sit første hold i sommer. Skolen skal vække de unges interesse for fødevareerhvervet. Også en fødevareingeniøruddannelse er undervejs i tæt samarbejde med de fødevarerelaterede virksomheder.

I samarbejde med VIA University College har Business Region Aarhus også igangsat udviklingen af portalen Food Academy. Når den er klar, vil den synliggøre og skabe overblik over eksisterende efter- og videreuddannelsestilbud, da mange virksomheder i dag har vanskeligt ved at danne sig et overblik over mulighederne.

Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.