Ny mobil-ordning for erhvervsaffald i Østjylland

Når et håndværkerteam efter endt arbejdsdag på en byggeplads vender varevognen hjemad, er det ofte med en trailer fuld af byggeaffald. En masse bøvl, dyrt i transportomkostninger og ikke specielt miljøvenligt. 
 
"I dag er der krav om fast abonnement på mange genbrugspladser, for at byggevirksomhederne kan aflevere affaldet. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, da håndværkere typisk har opgaver i flere kommuner ad gangen og af kortere varighed end abonnementet rækker. Derfor nøjes byggevirksomhederne ofte med et enkelt abonnement på genbrugspladsen i egen hjemkommune. Det betyder, at affaldet skal med hjem, når byggepladsen ligger uden for kommunegrænsen," fortæller Claus Mulvad Madsen, indehaver af tømrerfirmaet Poul Nielsen A/S i Randers og medlem af regionalbestyrelsen i Dansk Byggeri. 
 
Business Region Aarhus har i samarbejde med Dansk Byggeri udarbejdet et forslag til en ny model for aflevering af erhvervsaffald, der vil gøre det lettere for virksomhederne.

I løbet af efteråret drøfter byråd og affaldsselskaber i Østjylland forslaget til ordningen, som åbner op for, at virksomheder via mobilen kan købe sig adgang til en række genbrugspladser i nærheden af de byggepladser, de arbejder på. Forslaget imødekommer også erhvervslivets ønske om adgang i tidsrummet kl. 7-18, da ordningen medfører at virksomhederne vil få adgang til en lang række genbrugspladser spredt over hele business regionen i dette tidsrum.
 
"Jeg føler mig overbevist om, at ordningen bliver godt modtaget, idet vi tager fat på et konkret ønske fra erhvervslivet. Nu skal de enkelte affaldsoperatører godkende forslaget, og vi håber, at den nye model kan indføres i starten af 2018, så håndværkerne kan arbejde mere effektivt og miljørigtigt," siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune og medlem af den politiske styregruppe i Business Region Aarhus. 
 
Taksten for aflevering af erhvervsaffald fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør, og kan derfor variere fra kommune til kommune.