Østjylland fejrer nytår med jobbrag

"Den østjyske jobfest fortsætter. Omregnet til fuldtidsstillinger er der skabt mere end 21.000 fuldtidsstillinger siden 2. kvartal 2013, som var krisens beskæftigelsesmæssige lavpunkt i det østjyske. Herefter har vi hvert år ligget over landsgennemsnittet i forhold til jobskabelse. Det er især inden for sektorerne Møbler og beklædning, Bygge og bolig samt Turisme, der er skabt nye arbejdspladser. Alle disse sektorer har internationale aktiviteter - det understreger behovet for sprogkompetencer hos medarbejderne samt international arbejdskraft," siger medlem af formandskabet i Business Region Aarhus og borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen.

 

Selvom de eksporterende industrivirksomheder kun udgør seks pct. af alle virksomheder i Østjylland, så er det disse virksomheder, der tegner sig for en tredjedel af den samlede omsætning i Østjylland og næsten to tredjedele af eksporten. Store industrivirksomheder som Danish Crown, Arla Foods, Vestas og Terma tegner sig således for halvdelen af industrieksporten.

 

Ifølge de seneste tal for beskæftigelse fra Danmarks Statistik blev alle jobs i perioden 2014-15 da også entydigt skabt i eksporterende virksomheder, mens antallet faldt i hjemmemarkedsvirksomhederne. Antallet af beskæftigede i eksportvirksomheder er nu stort set på samme niveau som ansatte i hjemmemarkedsvirksomheder i Østjylland, selvom kun lidt mere end hver tiende virksomhed eksporterer. I 2015 er der 33 pct. flere eksportvirksomheder i Østjylland sammenholdt med i 2000, hvilket overstiger landsgennemsnittet på 27 pct.

 

Østjyske iværksættere de mest levedygtige

Stigningen i antallet af iværksættervirksomheder har været stabil siden 2012 med ca. 2.900 nye virksomheder om året. Og iværksætterne skaber blivende jobs. Iværksætterårgangene fra 2010-2015 bidrager hver med 4.000 arbejdspladser. Samlet set svarer det til 7,4 pct. af den samlede private beskæftigelse i 2015.

 

Etableringsraten i 2015 ligger på 7,4 pct. mod på 7,9 pct. på landsplan. Til gengæld er de østjyske iværksættervirksomheder de mest robuste og levedygtige. Overlevelsesraten er den højeste i landet, og den overstiger landsgennemsnittet såvel som raten for Region Hovedstaden.

 

Diversitet er vores styrke

"Styrken i den østjyske erhvervsstruktur er diversiteten. Kombinationen af store industrivirksomheder, der er internationalt konkurrencedygtige, de mest robuste og levedygtige iværksættervirksomheder i hele Danmark og de dygtige vækstvirksomheder, der stiger markant i antal i Østjylland; sammenlignet med 2016 har der været en vækst i antallet af gazeller på ca. 14 pct. -  og vi har nu 20 pct. af landets gazeller. Vi starter således det nye år med et solidt afsæt for de kommende års vækst," siger Peter Sørensen.

 

Uddannelsesniveauet stiger

Antallet af ufaglærte og faglærte beskæftigede er generelt faldet siden 2008, mens antallet af jobs med medarbejdere, der har en kort/mellemlang uddannelse eller en universitetsuddannelse, er steget markant. Det er imidlertid stadig primært medarbejdere uden en kompetencegivende uddannelse og faglærte, der besætter jobbene i Østjylland, svarende til mere end syv ud af 10 medarbejdere, hvilket understreger behovet for at få flere unge til at vælge erhvervsfaglige uddannelser.

 

 

Fakta

  • På landsplan står de østjyske industrivirksomheder samlet for ca. en fjerdedel af Danmarks samlede industriomsætning og en fjerdedel af eksporten.
  • Virksomheder i Østjylland under ét eksporterer for 144 mia. kr. i 2015. Det er 13,8 pct. af landets samlede eksport.
  • Industrivirksomhederne udgør seks pct. af alle virksomheder i Business Region Aarhus og står for over 65 pct. af Business Region Aarhus' samlede eksport.
  • Industrivirksomheder i Business Region Aarhus står for 23 pct. af landets samlede industrieksport.
  • Fødevarer og relaterede produkter er det største eksporterhverv i Business Region Aarhus med en samlet andel af eksporten på 37 pct. Herefter følger energi og miljø med 14 pct.
  • Fødevareeksporten tegner sig for 33 pct. af landets samlede fødevareeksport.
  • Livsstilserhvervene, møbler og beklædning, er også stærkt repræsenteret med 21 pct. af landets samlede eksport inden for denne sektor.
  • Ni ud af 10 virksomheder har under 20 medarbejdere, men 7 ud af 10 er beskæftiget på virksomheder med mere end 20 ansatte. Dvs. 90 pct. af virksomhederne beskæftiger ca. 30 pct. af arbejdsstyrken.

 

Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner, en million borgere og en halv million arbejdspladser. Den østjyske millionby er landets største vækstområde uden for hovedstaden og står for eksempel for over 20 procent af landets industrieksport. Blandt regionens styrker er informations- og kommunikationsteknologi, produktion og innovation af fødevarer og industriproduktion.