Ros til regeringen: Adskillige statslige arbejdspladser til Østjylland

”Der er grund til at rose Regeringen for at flytte uddannelses- og arbejdspladser til Viborg, Randers, Favrskov, Aarhus, Horsens, Silkeborg og Hedensted. Det er velbegrundet at flytte enhver af de pågældende styrelser, arbejds -og uddannelsespladser til kommunerne i Østjylland. Der er et stort potentiale for samarbejde mellem det østjyske erhvervsliv og uddannelser, som de statslige arbejdspladser i høj grad kan understøtte,” siger borgmester i Horsens Peter Sørensen på vegne af formandskabet i Business Region Aarhus.

”Udflytningen af arbejdspladserne vil også styrke væksten i Østjylland og på den måde bidrage til, at den økonomiske fremgang kan fortsætte i vores region,” siger han og fortsætter:

”Mange virksomheder oplever nemlig i øjeblikket, hvor svært det er at rekruttere medarbejdere. Men når der er stor alsidighed i antallet af arbejdspladser, så stiger interessen for at bosætte sig. Vi er derfor sikre på, at spændende statslige arbejdspladser vil styrke mulighederne for at rekruttere yderligere medarbejdere til vores virksomheder i regionen. Vi glæder os til at byde medarbejdere i de statslige arbejdspladser velkommen til byregionen, som jo også byder på mange muligheder for ægtefællerne.”

”Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen på tværs af kommuner for at sikre, at Business Region Aarhus fik andel i udflytning af statslige arbejdspladser,” slutter Peter Sørensen.

Faktaboks fra www.regeringen.dk

I Favrskov (Hadsten): Dele af Arbejdstilsynet (7 arbejdspladser)

I Hedensted etableres en uddannelsesstation for uddannelsen til automationsteknolog, der har base på Erhvervsakademi Dania i Randers.

I Horsens placeres De Økonomiske Råds sekretariat i nærheden af det økonomifaglige miljø omkring universitetet i Aarhus, mens der tilføres 20 nye arbejdspladser til Skattestyrelsens afdeling i byen.

I Randers placeres 150 nye arbejdspladser som en del af den nye Gældsstyrelse og Skattestyrelse under Skatteministeriet.

I Silkeborg styrkes Skatteankestyrelsens kontor i byen med 69 arbejdspladser.

I Viborg bygges videre på det eksisterende juridiske miljø, idet yderligere fire sekretariater med 17 arbejdspladser placeres ifm. de eksisterende 16 nævnssekretariater i Nævnenes Hus, Derudover placeres det nye konsoliderede gasselskabs hovedsæde i Viborg, hvilket medfører, at der flyttes 67 arbejdspladser til byen fra Københavnsområdet. Endelig flyttes tre arbejdspladser fra Justitsministeriet til Civilstyrelsens kontor i byen.

Yderligere 17 arbejdspladser samles i Nævnenes Hus:

  • Klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (10)
  • Sekretariatet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (3)
  • Klageinstansen vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven (3)
  • Ankenævnet for Patenter og Varemærker (1)

I Aarhus findes et betydeligt sundhedsfagligt miljø, der blandt andet indeholder et af landets største hospitaler. Her placeres den nye Patientklagestyrelse. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i byen, samt yderligere 141 arbejdspladser, der flyttes fra København.

Regeringen ønsker ligeledes, at Innovationsfonden flyttes til Aarhus. Med Innovationsfonden styrkes det forskningsbaserede faglige miljø i Midtjylland. Herudover tilføres der 111 nye arbejdspladser ifm. de nye hovedkvarterer for Toldstyrelsen og selskabsdelen af Skattestyrelsen, begge under Skatteministeriet. Endelig samles Idrættens Analyseinstitut i Aarhus.