Rekordmange kreative iværksættere i Østjylland

Iværksætteraktiviteten i de kreative erhverv i Østjylland sætter ny rekord med 320 nye virksomheder i 2016, hvilket svarer til en stigning på 10 pct. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Der etableres således langt flere kreative virksomheder end for alle erhverv under ét, hvor etableringsraten er 7,3 pct., svarende til 2.985 nye iværksættervirksomheder.

Stærke overlevere

Mere end seks ud af 10 kreative iværksættervirksomheder i Østjylland overlever de første fem år og lægger sig dermed på det højeste niveau i landet (64,5 pct. mod 64 pct.). De adskiller sig fra andre iværksættere, idet de typisk kun beskæftiger iværksætteren i etableringsåret, mens nye virksomheder i de øvrige brancher i gennemsnit beskæftiger halvanden person. Den vækst, kreative iværksættere skaber, nyder andre virksomheder til gengæld godt af.

Succesfuld satsning på animation

Viborg er en af de kommuner i Business Region Aarhus, der har opnået succes med at skabe forudsætninger for iværksættervækst inden for den kreative branche.

”Viborg har en vision om at være en europæisk metropol for animation – at blive stedet for udvikling, innovation og produktion af animation. Vi ser denne form for kommunikation som et vigtigt element i vidensamfundet, fordi den kan forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Derfor har vi valgt at satse strategisk på området. For de kreative iværksættere er virksomhedsmiljøer og -samarbejde vigtigt for kompetenceudvikling, nye opgaver og dermed overlevelse. Det er vi som kommune med til at understøtte bl.a. gennem Inkubatormiljøet Arsenalet, som huser 35 kreative iværksættervirksomheder. Og vi kan se, at denne satsning betaler sig,” siger borgmester Ulrik Wilbek (V).

Iværksætteraktiviteten er så høj, at der nu arbejdes med forskellige modeller for en udvidelse. Huset kan ikke rumme flere nye virksomheder, ligesom der heller ikke er plads til at ansætte medarbejdere hos de eksisterende virksomheder. Og det er vigtigt, at en kommende udvidelse placeres i forlængelse af eller tæt på Arsenalet og den nærvedliggende, internationalt anerkendte animationsskole The Animation Workshop.

Klyngefællesskabet afgørende for succes

Lemuria en af de kreative enkeltmandsvirksomheder, der nyder godt af nærheden til økosystemet af andre kreative virksomheder og videnmiljøer i Viborg. Virksomheden, der producerer debatskabende brætspil og online spil til skoler, virksomheder og organisationer, blev stiftet af Søren Jønsson for fire år siden. Han fortæller:

”Det gode ved at være i Arsenalet er, at det er en slikbutik. Hvis der er en bestemt grafik, jeg gerne vil have, ved jeg, hvem jeg skal gå til, ligesom jeg nu er koblet på en tegnefilm.”

Han har fremstillet brætspil, siden han var 8, og altid vidst, at han gerne ville være selvstændig ligesom sin far. Efter 15 år som producer og spildesigner af undervisningsspillet Pixeline hos Egmont bl. fl. tog han springet og startede sin egen virksomhed i Arsenalet. Produktionen af et fondsfinansieret online musikundervisningsspil lagde en solid økonomisk bund for opstarten.

Om fordelene og ulemperne ved at være en enkeltmandsvirksomhed siger han:

”Det er fleksibelt, fordi jeg kan hyre folk ind til projekter, ligesom jeg undgår risikoen ved at ansætte medarbejdere, hvis jeg ikke har opgaverne. Når man har netværket, så ringer man til dem, man ved kan det, der er brug for. Et år var jeg oppe på 20 underleverandører. Til gengæld er det vigtigt at få skabt en balance mellem arbejde og fritid, når man har valgt at gøre sin hobby til sit arbejde. Ellers ender man i en totalløsning. For vores branche generelt ville det være en fordel, hvis det blev muligt at måle på, hvor meget værdi, vi skaber i erhvervslivet. Det arbejdes der på, da de nuværende metoder ikke dækker denne del. Det ville være med til at hjælpe os i salgsfasen, som kan være en udfordring, når man er i etableringsfasen.”

FAKTA

Det kreative arbejdsmarked udgøres af:

  • kreative virksomheder som fx reklame- og arkitektbureauer, mode- og filmbranchen samt mediehuse
  • medarbejdere i kreative stillinger, som fx arbejder med indretning, design, web- og mediedesign, indretning, skuespil og dekoratørarbejde
  • medarbejdere med kreative uddannelser som fx webdesignere, industrielt design og arkitekter, journalister, grafikere og skuespillere.

 

Kilde: Danmarks Statistik. Tal bearbejdet for Business Region Aarhus af eStatistik.