Genopslag: Konsulent til Business Region Aarhus Sekretariatet

Trives du med skiftende opgaver, højt tempo og bliver du udfordret af tanken om at være med i opgaveløsningen i en netværksorganisation med mange interessenter? Så er det måske dig, vi søger.

Om jobbet
Vi søger en konsulent til Business Region Aarhus Sekretariatet til at løse strategiske opgaver og projektledelsesopgaver. Sekretariatet er stab for den politiske og administrative topledelse (borgmestre og kommunaldirektører) og understøtter det politiske samarbejde med byråd, erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner om vækst og udvikling i Østjylland.

Du kommer til at løse en bred vifte af opgaver, herunder projektledelse af større events, projektkoordinering, facilitering af netværk af erhvervskonsulenter, interessevaretagelsesopgaver, analyser samt ad hoc opgaver. Dine primære opgaver i det første halve år bliver afvikling af ØSTJYSK TOPMØDE, understøttelse af det politiske arbejde med strategien for de kommende fire år samt deltagelse i sekretariatets portefølje- og budgetstyring.

Du har blik for sammenhænge, perspektiv og helhed, men mestrer detaljen og den strukturerede indsats – og så har du politisk tæft. Jobbet rummer spændende udfordringer og udviklende opgaver i samspil med 12 kommuners politiske og administrative topledelser i det største vækstcenter uden for hovedstaden.

Vi har til huse i erhvervsafdelingen i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, og du kommer til at indgå i et uformelt, og resultatorienteret miljø med let til grin og superdygtige kolleger i et fagligt stærkt miljø.

Sekretariatets arbejde er baseret på, at Business Region Aarhus er en netværksorganisation. Medlemskommunerne bidrager med medarbejdere til udviklingsprojekter, og kommunerne investerer i høj grad tid og ressourcer lokalt i samarbejdet. De mange mennesker, du skal samarbejde med for at løse dine opgaver, er spredt i flere end 12 uafhængige organisationer. Der er derfor ekstra høje krav om, at du er et attraktivt og engagerende menneske at arbejde sammen med.

Du får både i samarbejde med kolleger og selvstændigt ansvar for projekter og koordinering af sager af strategisk betydning, ligesom du får til opgave at understøtte realiseringen af politiske prioriteringer i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. 

Opgaver

  • Understøttelse af politisk strategiproces, herunder projektledelse af ØSTJYSK TOPMØDE
  • Projektkoordinering samt portefølje- og budgetstyring 
  • Facilitering af netværk af erhvervskonsulenter 
  • Understøtte realiseringen af politiske prioriteringer i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Din profil
Du har viden om og interesse for kommunale forhold og politik, analytisk sans og forstår at sætte din viden i spil i forhold til dine opgaver, ligesom du trives med at samarbejde med mange mennesker på alle niveauer. Du skal være forberedt på en travl og dynamisk hverdag med vekslende opgaver og skiftende dagsordner, men også på tillid, frihed under ansvar og et arbejde, der har betydning for de mennesker, det implicerer. Du kan ligeledes navigere i en stor, kompleks, politisk ledet organisation, arbejder struktureret og sætter en ære i at overholde deadlines. 

Du har sandsynligvis en samfundsmæssig vinkel på dit studie og har et par års erfaring som projektleder, men vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingen. 

Vi forestiller os, at du:

  • har en relevant akademisk uddannelse 
  • har interesse for og viden om kommunale forhold 
  • er engageret, ansvarlig og initiativrig 
  • er struktureret og vedholdende 
  • trives med samarbejde på mange planer i en netværksorganisation 
  • har gode kommunikationsevner – på både dansk og engelsk.

Derfor skal du vælge os
Business Region Aarhus byder på muligheden for at være med til at udvikle Østjyllands position som et stærkt vækstcenter. 

Du kan være med til at udvikle nye samarbejdsformer i en netværksorganisation, der til stadighed søger ny inspiration fra ind- og udland for at skabe bevægelse, forandring og vækst. Sekretariatet er et centralt omdrejningspunkt i understøttelsen af ledelsen og udviklingen af Business Region Aarhus. 

Vi tilbyder et meningsfyldt job med fast udviklingsfokus, hvor der er initiativpligt, råderum og stor mulighed for selv at præge tingene. 

Udover at de daglige opgaver med projektledelse, policy udvikling og koordinering giver jobbet mange muligheder for at arbejde med spændende strategiske dagsordner og spørgsmål. Samarbejdsrelatioerne omkring sekretariatet byder på et tæt samarbejde med mange forskellige aktører.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Ugentligt timetal: 37 

Arbejdssted: Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Jane Baad Jensen på 2372 1014 (eller jjaba@aarhus.dk) frem til den 12. juli, herefter kan Niels Sparre kontaktes på 4071 1400 (eller ns@mindbiz.dk ) frem til den 9. august. Niels er fra konsulentvirksomheden Mindbiz, der medvirker i ansættelsesprocessen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgning
Din ansøgning skal sendes elektronisk.

Klik her for at udfylde og sende din ansøgning
Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges. 

Ansøgningsfrist: 9. august 

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 16. august, og 2. samtale finder sted den 24. august. Ansøgere, der indbydes til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personlighedsprofil og en kognitiv test, ligesom der tages referencer imellem første og anden samtalerunde. Det forventes ikke, at disse er fra nuværende arbejdssted. 

Business Region Aarhus ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os
Business Region Aarhus er et velkonsolideret politisk og strategisk samarbejde, der udvikler Østjyllands position som Danmarks største vækst- og videncenter uden for hovedstadsområdet.

Vi arbejder for øget produktivitet og vækst, så den østjyske millionby bliver ved med at være det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet. Vores motto er, at Østjylland arbejder for Danmark!

Business Region Aarhus varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område, og har også igangsat konkrete initiativer med bl.a. fokus på fødevareklyngen, produktion og viden, IKT/smarte fællesskaber og turisme.