Østjylland satser på norske og tyske turister

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnattende norske turister er steget markant med 3.707, svarende til 5%, sammenlignet med samme halvår sidste år. På landsplan er antallet af overnattende norske turister faldet i samme periode.

”Når vi markedsfører Østjylland samlet i udlandet, fremstår vi stærkere og med en bredere vifte af tilbud om oplevelser til turisterne, samtidig med at vi professionaliserer markedsføringen; det tiltrækker flere turister og skaber øget vækst i hele Østjylland. Overnatninger er lig med jobs – og det er ikke kun inden for turismeerhvervene. Turisternes forbrug skaber værditilvækst bredt i vores samfund,” siger Silkeborgs borgmester Steen Vindum, medlem af Business Region Aarhus’ politiske styregruppe.

Størst mulig effekt af offentlige midler

Selvom det går rigtigt godt med turismen i Østjylland, er den internationale konkurrence hård.

Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler stærkere og endnu mere attraktive destinationer med et bredt udbud af overnatnings- og servicefaciliteter samt gode oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Samtidig er koordinationen af den internationale markedsføring afgørende for, at der opnås størst muligt effekt af de offentlige midler.

"Når vi arbejder sammen på tværs, bliver der sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, ligesom vi undgår overlappende tiltag," siger Steen Vindum. 

Synergi med nationalt turismefremstød

”Vi vil nu udnytte de positive erfaringer til at tiltrække endnu flere turister. Derfor forlænges indsatsen i tre år på det norske marked, ligesom vi udruller den fælles markedsføring også på det tyske marked, som allerede er i markant vækst; en vækst, der blandet andet skyldes, at der fra den danske stats side har været afsat ekstra midler til at markedsføre Danmark i Tyskland, ligesom den tyske økonomi er stærkere. Den bølge skal vi rulle med på og profitere af i Østjylland,” siger Steen Vindum.

Business Region Aarhus igangsatte den fælles markedsføringsindsats i 2015 med VisitAarhus/Djursland som operatør.

 

FAKTA

Udviklingen i norske overnatninger 2017-2018 1. halvår

 

2017

2018

            Vækst

       Vækst %

Danmark

679304

678091

-1213

0%

Business Region Aarhus

67751

71458

3707

5%

 

Det tyske marked                   Fremgang i 2016-2017

Danmark                                   2,7%

Region Midtjylland                      3,9%

Business Region Aarhus              16,6%

 

 

 

Turismeskabte årsværk

Turismeskabt værditilvækst

mio. kr.

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Danmark

       114.900

       117.995

       135.732

       55.146

    56.550

      61.956

Region Midtjylland

          20.136

          20.500

          26.626

          9.838

    10.005

      11.404

Business Region Aarhus

          12.516

          12.830

          17.038

          5.981

       6.122

        7.227

 

Business Region Aarhus’ fælles markedsføring over for udenlandske turister

Markedsføringen fokuserer på fem temaer, der tager udgangspunkt i, hvad turisterne er på udkig efter, når de vælger destination. Og Østjylland har meget at byde på. De fem fælles oplevelsestemaer går på tværs af kommunegrænserne og sætter de enkelte kommuners lokale forskelle og styrker sammen i en ny, større og stærkere sammenhæng.

Markedsføringen fokuserer på følgende temaer:

  • Park District (Randers, Syddjurs og Norddjurs)
  • Coast Lands (Hedensted, Horsens, Odder og Samsø)
  • Lake District (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers)
  • Heritage District (Viborg, Silkeborg)
  • Aarhus (storbyferie).

Eksempler på temaet Park District er oplevelsesparker som Randers Regnskov, Mols Bjerge og Djurs Sommerland, mens store naturoplevelser som fx Søhøjlandet hører ind under temaet Lake District. Oplevelser med historisk islæt er tematiseret under Heritage District som fx Hærvejen, der både går gennem Silkeborg og Viborg kommuner, mens Aarhus er Østjyllands tilbud om en storbyferie. Og så er der ikke mindst vores kyster, som er i verdensklasse, under temaet Coast Lands.

Omdrejningspunktet for markedsføringen er den fælles website visitaarhusregionen, som findes på flere sprog. Her finder turisterne eksempler på de mange oplevelser, de finder i Østjylland; kategoriseret under de fem temaer og i hvilke kommuner de finder aktiviteterne. På den måde skabes en fælles fortælling om Østjylland, som de enkelte kommuner samtidig kan læne sig op ad i deres egen branding.