Danish Food Cluster lancerer portal for efteruddannelse i fødevarebranchen

Danish Food Cluster har lanceret den første online platform, der samler alle former for efteruddannelsesmuligheder inden for den danske fødevaresektor ét nemt tilgængeligt sted ­– og bringer hermed tidskrævende online søgninger til en kærkommen ende.

Ved brug af Food Finder Academy kan virksomheder og medarbejdere i løbet af minutter finde frem til det rette uddannelsesprogram til deres behov. For universiteter, erhvervsakademier og andre uddannelsesudbydere er det en ny kanal til at skabe opmærksomhed omkring de mange fødevarerelaterede efteruddannelsesmuligheder, som de tilbyder.

’En fantastisk ressource’

En af de virksomheder som vil gøre brug af platformen, er den kartoffelbaserede ingrediensproducent KMC. Her har HR Manager Eva Remmer Søndergaard førstehåndserfaring med de udfordringer, der forbundet med at finde de bedste kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne:

”Vi har ofte følt det som om, vi forsøgte at finde vej gennem en jungle. Food Finder Academy giver et hurtigt overblik. Det er en fantastisk ressource for os.”

En matchmaking win-win

”Food Finder Academy er en win-win for udbydere af efteruddannelses- og kursus programmer samt personer, som gerne vil udvikle deres kompetencer,” fortæller Lone Ryg Olsen, CEO, Danish Food Cluster.

”Og matchmaking er en af Danish Food Clusters kerneydelser, så vi er glade for at spille en rolle i at linke aspirerende deltagere med uddannelsesudbydere.”

Food Finder Academy er den seneste tilføjelse til Food Finder, en online videns portal, som Danish Food Cluster introducerede i 2018. Her kan især små og mellemstore fødevarevirksomheder få et overblik over tilgængelige innovationsressourcer til at udvikle deres virksomhed.

Mere end 110 muligheder indtil videre

Business Region Aarhus og VIA University College er initiativtagerne bag projektet med at udvikle Food Finder Academy. Ved lanceringen af platformen vil der være mere end 110 uddannelsesmuligheder at finde fra nogle af Danmarks store akademiske institutioner og kursusudbydere – og med flere på vej.

Horsens borgmester Peter Sørensen byder den nye platform velkommen på vegne af Business Region Aarhus.

”Rigtigt mange virksomheder påtager sig allerede i dag et stort ansvar for at efteruddanne deres medarbejdere, men vi skal have flere til at tænke i de baner. Det skal den nye platform være med til – ligesom den skal gøre det endnu nemmere for virksomhederne at finde netop den efteruddannelse, som de har brug for. Perspektiverne er mange, så det er bare at komme i gang.”

Danish Food Cluster har drevet udviklingen af Food Finder Academy med funding fra Business Region Aarhus og Region Midtjylland. Tjek platformen ud på www.foodfinder.dk/food-finder-academy