Jobopslag: Programleder til international talenttiltrækning

Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity er partnere i etableringen af et program i perioden 2019 – 2021, der har til formål at tiltrække velkvalificeret international arbejdskraft til Midtjylland. Til dette program søges en programleder, der kan implementere projektet i Østjylland samt koordinere det overordnede program.

 

Mål for projektet og organisering

Programmets mål er at skabe grundlaget for en branding- og markedsføringsindsats for Midtjylland som et attraktivt job- og karriereområde.

Programmet har som hovedfokus at afklare virksomhedernes behov og etablere aktiviteter, der understøtter, at virksomhederne kan tiltrække de rette medarbejdere. Desuden skal der etableres branding aktiviteter i forhold til potentielle kandidater, ligesom der skal etableres en it-platform til interaktion imellem potentielle kandidater og virksomheder. Dette system er valgt og skal tilpasses og implementeres i samarbejde med Copenhagen Capacity.

Aktiviteterne vil blive organiseret i en række projekter, der forankres hos de tre operatører, hvor de medarbejdere, der skal gennemføre aktiviteter og projekter, også ansættes.

Du vil blive daglig leder for et lille team med base i Aarhus. Desuden vil du have en stor berøringsflade med virksomheder og samarbejdspartnere i Midtjylland og i resten af landet.  Der er tale om et program støttet af EU, så der vil være mulighed for at indgå i internationale best-practice samarbejder og konferencer.

 

Jobbet og opgaverne

Programlederen skal lede aktiviteterne i Østjylland samt koordinere de øvrige aktiviteter i det samlede program for at sikre, at der skabes de effekter, som er formuleret for projektet.  En central opgave bliver at gennemføre den detaljerede planlægning af programmet, med design af faser, processer og aktiviteter. Herunder skal den samlede ledelse af programmet koordineres, så roller og ansvar fordeles hensigtsmæssigt blandt de deltagende aktører. Desuden vil følgende opgaver være centrale:

 • Facilitering af virksomhedsnetværk I Østjylland og etablering af andre værdiskabende samarbejdsmodeller med virksomhederne.
 • Sikre branding af Midtjylland som et attraktivt arbejdssted og styre employee advocacy aktiviteter. Der ansættes sideløbende med denne stilling en indholdsproducent, så din opgave vil primært omfatte planlægning og opfølgning.
 • Lægge linjen for indhold omkring brand og identitet på den karriereplatform, der er en central del af projektet. Platformen er udviklet.
 • Ledelse og samarbejde med projektteam, som i første omgang består af en journalist og en studentermedhjælper.
 • Interessentvaretagelse i forhold til den brede kreds af aktører, ressourcepersoner og virksomheder.
 • Styring af projektets overordnede økonomi og afrapportering af det samlede program. Programlederen indsamler fra de medvirkende parter og udarbejder selv afrapportering for Østjylland.

 

Din profil

Faglige forventninger:

 • Indsigt i og erfaring med metoder og strategier til at udvikle employer branding og employee advocacy og lyst til at drive et ambassadørnetværk.
 • Erfaring med branding, så du er i stand til at lede udviklingen af indhold og metoder til kommunikation med virksomheder og kandidater.
 • God forståelse af virksomhedernes vilkår og har arbejdet i eller sammen med private virksomheder omkring udvikling.
 • Du har projektledererfaring fra projekter, hvor der har været mange interessenter i spil, ligesom du formentlig har en projektlederuddannelse.
 • Akademisk uddannelse der matcher stillingens krav.

 

Personligt:

 • Du er udadvendt, samarbejdsorienteret, tillidsvækkende og er vant til at skabe stærke relationer til dine samarbejdspartnere, som i dette tilfælde er en interessentkreds med meget forskellige udgangspunkter og målsætninger.
 • God til at kommunikere både mundtligt og på skrift, så du evner at få programmets budskaber ud i rette form til de relevante målgrupper.
 • Du en naturlig gennemslagskraft og gode lederevner, så du kan få ting til at ske og levere resultater.
 • Struktureret og målrettet, så der opleves en hensigtsmæssig og tydelig fremdrift i programmet.

 

Vi tilbyder

Et særdeles spændende og udviklende job, med et meningsfuldt formål. Programmet skal gennemføres i tæt interaktion med både de private virksomheder og de offentlige aktører. Desuden giver jobbet mulighed for at udvikle indsigten i forhold til nationale og internationale problemstillinger omkring udvikling af arbejdsmarkedet.  Programlederen bliver ansat i Business Region Aarhus Sekretariatet og refererer til sekretariatschef Jane Baad Jensen.

Du kommer til at indgå i et uformelt, og resultatorienteret miljø med let til grin og super dygtige kolleger i et fagligt stærkt miljø i Aarhus Kommunes afdeling for Erhvervs- og Byudvikling i Borgmesterens Afdeling, som Business Region Aarhus Sekretariatet bor sammen med.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingen er en 3-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse.

 

Det praktiske

Ansøgningsfristen er torsdag den 4. april 2019.

Første samtale afvikles 10. april 2019 og anden samtale 24. april 2019. Kandidater, der indbydes til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personlighedsprofil og en kognitiv test, ligesom der tages referencer imellem første og anden samtalerunde. Det forventes ikke, at disse er fra nuværende arbejdssted.

Tiltrædelse forventes at være 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til sekretariatschef Jane Baad Jensen på tlf.: 2372 1014 eller mail: jjaba@aarhus.dk eller til Poul Mouritsen på tlf.: 2339 7115 eller mail: pkm@mindbiz.dk. Konsulentvirksomheden Mindbiz medvirker i ansættelsesprocessen.

Østjylland er Danmarks største vækstcenter uden for hovedstaden. Vi er 12 østjyske kommuner med et motto om, at Østjylland arbejder for Danmark.