Jobopslag: Programleder til talenttiltrækning

Mangel på velkvalificeret arbejdskraft hæmmer virksomhedernes muligheder for udvikling og vækst. Det kan aflæses på bundlinjen og svækker samtidig også muligheden for at tiltrække investeringer og virksomheder til Midtjylland. Business Region Aarhus søger en programleder, der sammen med samarbejdspartnere kan initiere en branding- og markedsføringsindsats, hvor fokus er at brande Midtjylland som et attraktivt job- og karriereområde.

Målet er, at positive historier om erhvervslivet og det gode liv i Midtjylland kommunikeres direkte til målgruppen, samtidig med at aktuelle åbne stillinger præsenteres for relevante kandidater. Fortællingerne skal i høj grad komme fra internationale medarbejdere, der allerede bor her, og som således agerer som ambassadører for byerne, området og for virksomhederne og kan skabe den troværdighed, der er nødvendig for, at en potentiel kandidat overvejer at flytte hertil.

Programmet består af seks hovedaktiviteter, der samlet set skal understøtte mulighederne for at tiltrække specialister til job i Midtjylland:

 1. Analyse og kortlægning af situation og behov hos virksomhederne i regionen.
 2. Etablering af en job-portal, hvor jobs publiceres, og kandidater håndteres.
 3. Etablering af netværk for virksomheder, kandidater og andre aktører.
 4. Branding af Midtjylland som karrieredestination.
 5. Kommunikation og formidling ift. programmets mange aktører og interessenter.
 6. Opsamling på og koordinering af tidligere aktiviteter omkring modtagelse og fastholdelse af internationale kandidater.

Aktiviteterne vil blive organiseret i en række projekter, der forankres hos de tre operatører, hvor de medarbejdere, der skal gennemføre aktiviteter og projekter, også allokeres eller ansættes. Programmet er finansieret af regionale erhvervsudviklingsmidler, socialfondsmidler og egen finansiering.

Jobbet og opgaverne

Programlederen skal lede det samlede program og sikre, at det lykkes at skabe de effekter, som er formuleret for programmet. Det er en central opgave at gennemføre den detaljerede planlægning af programmet og etablere programledelsen, så roller og ansvar fordeles hensigtsmæssigt blandt de deltagende aktører.

Programmet er kendetegnet ved en stor kompleksitet ift. interessenter, aktører og ressourcepersoner i form af de etablerede netværk og bidragsydere. Derfor er det en helt central opgave at sikre et stærkt interessentfokus i forhold til dialog og kommunikation, og i den sammenhæng har virksomhederne i regionen en særlig vigtig placering på interessentlandkortet. Særligt vigtigt er det, at programlederen får udviklet attraktive samarbejdsmodeller i forhold til virksomhederne og dermed gør det muligt at mobilisere de relevante virksomhedsnetværk til at medvirke aktivt i indsatserne.

Programlederen har koordineringsansvaret inden for programmet, og projektlederen på de enkelte delprojekter refererer til programlederen i forhold til projekternes fremdrift og resultater.

Programlederen refererer fagligt til en styregruppe med repræsentanter fra de tre aktører og har ansvaret for den løbende rapportering omkring programmets fremdrift og resultater. Der er i projektet afsat ressourcer til økonomistyring og ansættelse af en medarbejder, der kan producere indhold til diverse platforme.

Din profil

Fagligt:

 • Du er en erfaren projektleder og har gerne erfaring med programledelse. Din erfaring rummer ledelse af udviklingsprojekter med mange interessenter og aktører
 • Du har en god forståelse for virksomhedernes vilkår, så du er i stand til at bidrage til udviklingen af attraktive samarbejdsmodeller og sælge dem til virksomhederne, så de bliver engageret og får værdi af programmet
 • Du har indsigt i og erfaring med employer advocacy og branding, som du evt. har opnået i arbejdet med tiltrækning af talenter og employer branding. I den sammenhæng er det relevant, at du har et stort netværk i forhold til de primære interessentgrupper
 • Du har erfaring med projektdokumentation og gerne fra socialfondsprojekter eller lignende eksternt finansierede udviklingsprojekter
 • Du har en akademisk uddannelse, der matcher stillingens krav.

Personligt:

 • Du er udadvendt, samarbejdsorienteret, tillidsvækkende og er vant til at skabe stærke relationer til dine samarbejdspartnere, som i dette tilfælde er en interessentkreds med meget forskellige udgangspunkter og målsætninger
 • Du er god til at kommunikere både mundtligt og på skrift, så du evner at få programmets budskaber ud i rette form til de relevante målgrupper
 • Du har en naturlig gennemslagskraft og gode lederevner, så du kan få ting til at ske og levere resultater.
 • Du er struktureret og målrettet, så der opleves en hensigtsmæssig og tydelig fremdrift i programmet
 • Du har god forståelse for kommunikation, herunder netværkskommunikation.


Vi tilbyder

Et særdeles spændende og udviklende job med et meningsfuldt formål. Programmet skal gennemføres i tæt interaktion med både de private virksomheder og de offentlige aktører. Du bliver ansat i Business Region Aarhus Sekretariatet og refererer til sekretariatschef Jane Baad Jensen. Din arbejdsplads bliver i Aarhus C hos en samarbejdspartner, der er tæt på virksomhederne og udvikler projektet i samarbejde med Business Region Aarhus.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Stillingen er en 3-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er torsdag den 28. februar 2019.

Første samtale afvikles den 11. marts 2019 og anden samtale den 21. marts 2019. Kandidater, der indbydes til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personlighedsprofil og en kognitiv test, ligesom der tages referencer imellem første og anden samtalerunde. Det forventes ikke, at disse er fra nuværende arbejdssted. Konsulentvirksomheden Mindbiz medvirker i ansættelsesprocessen.

Tiltrædelse forventes at være 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til sekretariatschef Jane Baad Jensen på tlf. 2372 1014 eller jjaba@aarhus.dk eller til Poul Mouritsen på tlf. 2339 7115 eller pkm@mindbiz.dk.

Søg stillingen ved at klikke her.