Søg pulje for nyskabende gastronomi- og kulturoplevelser

Mikropuljen uddeles som en del af Europæisk Gastronomiregion, den blivende titel som Region Midtjylland modtog af en international jury i 2017. Europæisk Gastronomiregion har siden 2015 haft særligt fokus kultursamarbejder, kokkesamarbejder, internationalisering og events. Med mikropuljen sættes der nu ekstra fokus på oplevelsesøkonomi og lokalsamfundet. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra ide til handling.

Krav til støttede projekter

 • Projekterne skal tage udgangspunkt i mad herunder fx natur, gastronomi, måltidet eller råvarer
 • Projekterne skal være funderet i Region Midtjylland
 • Minimum 50 % medfinansiering
 • Skal gennemføres inden for 6 måneder efter bevilling

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Potentialet til videreførelse efter afholdelse
 • Samarbejde på tværs af sektorer som gastronomi og kultur
 • Grad af nyskabelse
 • Inddragelse af eller bidrag til lokalsamfund

Markedsføring

 • Offentlige events optages i eventkalenderen på www.danishfoodregion.dk
 • Events i eventkalenderen tages automatisk i betragtning til også at komme med i eventprogrammet for Europæisk Kulturregion
 • Offentlige events der eksekveres i perioden 3.-16. juni 2019 tages automatisk i betragtning til at blive del af programmet for Europæisk Kulturregions festival, Genopdag.
 • Projekter der eksekveres i perioden 31.maj-15.juni, skriver sig ind i tematikken Fremtid, måltid, nutid og som arbejder i feltet mellem gastronomi, kunst og videnskab tages automatisk i betragtningen til at blive en del af programmet for Måltidets Biennale
 • Senest 30 dage efter bevilling skal der indsendes en 500-700 anslags beskrivelse samt minimum 2 billeder til anvendelse i markedsføring

Praktisk

 • Der kan ansøges om mellem 5.000 og 20.000 kr
 • Ansøgningsfrist: 29. april 2019
 • Ansøgningen skal indeholde kort beskrivelse, tidsplan, oversigt over samarbejdspartnere, budget og finansieringsplan
 • Der uddeles midler 2 gange årligt. Næste ansøgningsfrist er 29. oktober 2019
 • Der støttes 7 projekter årligt
 • Betingelse for tilskud er, at alle nødvendige tilladelser indhentes
 • Det fulde bevilgede støttebeløb udbetales efter afviklet projekt ved indsendelse af regnskab inklusiv kopi af bilag. Ikke brugte midler fratrækkes den bevilgede støtte. Sammen med anmodning om udbetaling indsendes en evaluerende beskrivelse på mellem 1000 og 1500 anslag samt minimum to beskrivende billeder.
 • Ansøgninger vurderes af styregruppen bag Europæisk Gastronomiregion
 • Både lokale og regionale aktører; både offentlige og private, kan ansøge
 • Der afholdes fælles opstartsmøde for bevilgede projekthavere. Dato meldes ud efter uddeling af midler.

Send din ansøgning, budget og eventuelle bilag til zenia@thefoodproject.dk senest 29. april kl. 23.59.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Zenia Strunck Mikkelsen på zeniamikkelsen@thefoodproject.dk.

Food Organisation of Denmark fungerer som Sekretariatet for Europæisk Gastronomiregion i samarbejde med en styregruppe bestående af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Institut for Måltider.